STAznanost

Poziv znanstvenikom k izpolnitvi vprašalnika o odprti znanosti

Ljubljana, 22. maja - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), Slovenska nacionalna komisija za Unesco ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) pozivajo znanstvenike in znanstvene delavce, ki jih zanima odprta znanost, da do 15. junija izpolnijo vprašalnik za oblikovanje novega globalnega priporočila.

Odprta znanost je krovni izraz za prizadevanja, da bi bili vsi vidiki znanosti in znanja javno dostopni vsem. Kot so zapisali na MIZŠ, je prav epidemija novega koronavirusa vnovič pokazala potrebo po izmenjavi znanstvenih informacij za nadzor pandemije in preprečevanje prihodnjih.

Slovenija se je že novembra lani pridružila skupini več kot 190 držav, ki so Unescu naložile, da razvije mednarodnopravni instrument za določanje standardov o odprti znanosti. Številni znanstveniki so se zahtevi že pridružili, še vedno pa manjka enotno razumevanje pomena, priložnosti in izzivov odprte znanosti.

Unescova priporočila naj bi vplivala na razvoj nacionalnih zakonodaj in praks. Novo priporočilo naj bi opredelilo skupne vrednote in načela odprte znanosti ter konkretne ukrepe na področju odprtega dostopa do podatkov za lažji razvoj in širjenje znanosti po vsem svetu.