STAznanost

ZRS Koper še vedno brez ustreznih prostorov za oljkarski inštitut

Koper, 3. junija - Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper še vedno nima ustreznih prostorov za nemoteno delovanje inštituta za oljkarstvo. S to problematiko se soočajo že vse od požara jeseni 2017, saj nobena od dosedanjih obljub pristojnih ni dočakala izvedbe. Kot so danes sporočili iz ZRS Koper, si želijo celostne rešitve za svoje prostorske težave.

Po besedah direktorja Rada Pišota se je ZRS Koper v vseh svojih inštitutih v zadnjih letih tudi kadrovsko okrepil, zato je prostorska problematika nasploh vse večja omejitev, ki jo je treba reševati celostno. Ob tem se je znova zavzel za čimprejšnje sprejetje nove zakonodaje na področju znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji.

V okviru ZRS Koper deluje osem inštitutov, in sicer za družboslovne študije, oljkarstvo, jezikovne študije, kineziološke raziskave, zgodovinske študije, filozofske študije in okoljske študije ter pravni inštitut.

Njihovo delovanje in aktivnosti se niso ustavile niti z razglasitvijo epidemije koronavirusne bolezni. Čeprav se je dogajanje v državnem in mednarodnem raziskovalnem prostoru umirilo, predvsem z zamiki javnih razpisov, so raziskovalno delo nadaljevali skladno s projektnimi zahtevami.

ZRS Koper je edini slovenski javni raziskovalni zavod, ki nima sedeža v Ljubljani. Kot pojasnjujejo, so svoje aktivnosti in strategijo delovanja uspešno vpeli med izzive neposrednih uporabnikov lokalnega in širšega nacionalnega okolja ter sodobne mednarodne tokove in smernice znanstveno-raziskovalne odličnosti.

Kot je še izpostavil direktor Pišot, želijo postati sredozemski referenčni center znanstvenoraziskovalne odličnosti. Na tej poti jih med drugim usmerjajo izhodišča končane notranje evalvacije, na podlagi katerih bodo letos izvedli še zunanjo. Opravila jo bo mednarodna ekipa izbranih strokovnjakov.

"Postati središče raziskovalne odličnosti tako v ožjem kot v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru na področjih svojega delovanja je cilj, ki ga bo ZRS Koper dosegel tudi z vključevanjem uglednih domačih in tujih raziskovalcev v svoje vrste, predvsem pa s spoštovanjem meril, ki vse zaposlene spodbujajo k uresničevanju zastavljene vizije, to pa je razvijati svojo znanstveno odličnost v smeri uglednih svetovnih inštitutov za sodobne in napredne znanosti," navajajo v središču.

Lani so v zavodu praznovali 25 let od ustanovitve takratnega ZRS Republike Slovenije, predhodnika današnjega ZRS Koper.