STAznanost

Začenja se odlov rib za izboljšanje stanja Dvojnega jezera

Bled, 9. junija - V okviru projekta VrH Julijcev se bo ta mesec začel odlov rib iz Dvojnega jezera. To bo izboljšalo stanje tega Triglavskega jezera, ki se je poslabšalo z vnosom rib. K izboljšanju bo pripomogla tudi nadgradnja sistema čiščenja odpadnih voda iz koče, so na današnji novinarski konferenci na Bledu pojasnili sodelujoči v projektu.

Bled, info center Triglavska roža.
Novinarska konferenca o izlovu rib iz Dvojnega jezera v okviru projekta VrH Julijcev.
Mreža za izlov rib.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Bled, info center Triglavska roža.
Novinarska konferenca o izlovu rib iz Dvojnega jezera v okviru projekta VrH Julijcev.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Bled, info center Triglavska roža.
Novinarska konferenca o izlovu rib iz Dvojnega jezera v okviru projekta VrH Julijcev.
Foto: Tinkara Zupan/STA

Triglavski narodni park.
Dvojno jezero.
Foto: Lea Udovč/STA

Projekt VrH Julijcev - izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku (TNP) vključuje devet partnerjev. Vrednost projekta, ki se bo sklenil novembra 2022, je skoraj 3,7 milijona evrov, sofinancirata pa ga evropski sklad za regionalni razvoj ter ministrstvo za okolje in prostor. Izboljšanje stanja Dvojnega jezera je le del projekta, ki je sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov, velja pa za enega prednostnih in najtežjih ciljev.

Visokogorska jezera so zelo občutljivi in ranljivi življenjski prostori, vnos rib vanje pa je porušil naravno ravnovesje občutljivega ekosistema in povzročil, da so se vodne rastline nekontrolirano razmnožile. Miha Ivanc z Zavoda za ribištvo Slovenije je pojasnil, da so bile leta 1991 v Dvojno jezero naseljene jezerske zlatovčice, pred nekaj leti pa so bili verjetno kot vaba za zlatovčice vneseni še pisanci.

Da bi se ekosistem v jezeru lahko znova približal naravnemu stanju, je treba ribe odstraniti. V letih 1999 in 2000 so jih že skušali odloviti, vendar odlova zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso do konca izpeljali, stanje jezera pa odtlej postaja vse slabše. Zato bodo v projekta VrH Julijcev veliko pozornosti namenili prav odlovu.

Začeli bodo v drugi polovici tega meseca, in sicer najprej z odlovom pisanca, ki glede na izkušnje iz tujine predstavlja bistveno večjo nadlogo od jezerske zlatovčice, saj zaradi številčnosti še bolj drastično poslabšuje stanje jezera, je pojasnil Ivanc. Letos poleti bo tako potekal intenziven odlov pisanca, v letih 2021 in 2022 pa še jezerske zlatovčice. Pri tem bodo uporabljali ribje pasti, mreže in elektriko. V treh letih intenzivnega lova pričakujejo, da bodo ribe povsem odstranili.

Ker na stanje jezera negativno vplivajo tudi odpadne vode iz koče ob Triglavskih jezerih, se bodo sočasno lotili še problematike. Dušan Prašnikar iz Planinske zveze Slovenije je povedal, da je bila v kočo leta 2010 vgrajena čistilna naprava, vendar ta ne deluje, kot je bilo pričakovano. Zato bodo prihodnje leto poskrbeli za optimizacijo te naprave in njeno nadgradnjo, da bo vpliv koče na jezero čim manjši.

Za izboljšanje stanja jezera bodo iz njega odstranili tudi alge, s čimer bodo zmanjšali količino hranil. Poleg tega bodo z dodatnim angažmajem prostovoljnih nadzornikov zlasti v poletni sezoni povečali nadzor nad nepravilnimi ravnanji obiskovalcev, med katerimi izstopa predvsem kopanje v jezeru, je izpostavil Tomaž Kralj iz javnega zavoda TNP. Kot je dodal, bodo veliko pozornosti namenili osveščanju in informiranju obiskovalcev. V načrtu sta tudi info točka in nova tabla pri koči ter vzgojno-izobraževalni film.

Problematiki tujerodnih vrst se v javnem zavodu TNP sicer posvečajo že več let. V parku je namreč prisotnih 23 tujerodnih vrst na skoraj 1700 lokacijah. Podnebne spremembe in spremenjena raba prostora pa prinašata bojazen, da bodo na to območje prišle še nove tujerodne vrste, je opozorila Tanja Menegalija iz javnega zavoda TNP. Zato se trudijo z odstranjevanjem tujerodnih vrst ter z izobraževanjem in osveščanjem za preprečevanje njihovega širjenja.