STAznanost

Surs in kmetijski inštitut sklenila pilotni projekt za oblikovanje bilanc žit in oljnic

Ljubljana, 21. junija - Statistični urad RS (Surs) je v sodelovanju s Kmetijskim inštitutom Slovenije ta mesec končal pilotni projekt, v katerem je v skladu s skupno metodologijo EU oblikoval statistično spremljanje proizvodnje in potrošnje glavnih vrst žit in oljnic. Podatki so pomembna podatkovna osnova za nadaljnje analize kmetijskih trgov in oblikovanje politik.

Surs in kmetijski inštitut sta med letoma 2018 in 2020 izvedla pilotni projekt, v okviru katerega sta oblikovala kakovostno nacionalno metodologijo za spremljanje proizvodnje in potrošnje glavnih vrst žit - navadne pšenice, trde pšenice, ječmena, koruze za zrnje in mešanice žit.

Prvič pa je bila na nacionalni ravni izdelana tudi bilanca glavnih vrst oljnic - oljne ogrščice in repice, sončnic ter soje. Podatki bilanc so pomembna podatkovna osnova za nadaljnje analize kmetijskih trgov in oblikovanje področnih politik, so ta teden sporočili iz Sursa.

Leta 2018 je Slovenija dosegla največjo uporabno proizvodnjo semen oljne ogrščice in repice, in sicer okoli 7000 ton. Količina vključuje pospravljen pridelek, od katerega so odštete izgube na kmetijskih gospodarstvih.

Pri soji je ta količina dosegla okrog 5000 ton, pri sončničnem semenu pa okrog 800 ton. V primerjavi z letom 2017 je bila uporabna proizvodnja oljne ogrščice in repice ter soje nižja - pri oljni ogrščici in repici za 15 odstotkov, pri soji za 31 odstotkov, pri sončnicah pa se je sicer majhna količina nekoliko povečala.

Količine domače potrošnje oljnic so v Sloveniji po navedbah Sursa relativno majhne. Leta 2018 smo potrošili največ sončničnega semena, skoraj 3000 ton, domača potrošnja soje ter oljne ogrščice in repice pa je bila nižja. Pri soji je znašala nekaj nad tisoč ton, pri oljni ogrščici in repici pa okoli 300 ton. V primerjavi z letom 2017 je bila ta leta 2018 nižja za 39 odstotkov, povečala pa se je potrošnja sončničnega semena (za 33 odstotkov) in soje (za okrog 100 odstotkov).

V primerjavi z letom 2017 se je količina uvoza soje leta 2018 povečala za 87 odstotkov, količina izvoza pa se je zmanjšala za 22 odstotkov. Leta 2018 smo uvozili tudi približno 4000 ton oljne ogrščice in repice, izvozili pa približno 12.000 ton te vrste oljnic.