STAznanost

V letniku 2019 Studie Humanitatis tudi deli Karla Marxa in Frances A. Yates

Ljubljana, 18. junija - Založba Studia Humanitatis je v Zeleni zbirki 2019 izdala šest del s področij politične teorije, zgodovine, sociologije, umetnosti, kulture in zgodovine evropske misli. Med novostmi so knjige Razredni boj v Franciji 1848-1850 Karla Marxa, Umetnost spomina Frances A. Yates, Dežela in mesto Raymonda Williamsa ter Izbrani spisi Abyja Warburga.

Na današnji predstavitvi v knjigarni Konzorcij so kot prvo iz novega nabora predstavili delo Karla Marxa Razredni boji v Franciji, ki jo je prevedel Boris Majer, spremno besedo pa je napisal Sašo Furlan. Urednik dela Marko Kržan je dejal, da je nov prevod Marxovega dela pomemben z več vidikov, med drugim "zaradi njene vloge pri izgradnji revolucionarne doktrine, ki je nepogrešljiva za razumevanje socialističnih revolucij in tudi širše narodnoosvobodilnih gibanj v 20. stoletju".

Povezovalec predstavitve Gregor Kroupa je spomnil, da so pri Studia Humanitatis v letu 2018 izdali že Marxov Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta, ki se prav tako kot nova izdaja ukvarja z razrednimi boji v Franciji sredi 19. stoletja. V prihodnjem letu pa si želijo izdati še Marxovo delo Državljanska vojna v Franciji, ki zaokroža dela tega misleca s političnega področja.

Knjiga Umetnost spomina zgodovinarke in raziskovalke idej Frances A. Yates je izšla v prevodu Katje Jenčič, spremno besedo zanjo pa je prispeval Igor Škamperle. Ta je na predstavitvi dejal, da je avtorica v svojih delih preučevala zgodovino idej v antiki in skozi srednji vek z glavnim poudarkom na obdobju renesanse. Zanimale pa so jo "tiste idejne in intelektualne tradicije in sistemi, ki so prispevali k preobrazbi oz. veliki prenovi renesančne kulture in s tem posredno k oblikovanju novoveške miselnosti in kulture". Najbolj znana je po knjigi o Giordanu Brunu in teoriji hermetizma, z Umetnostjo spomina pa dobivamo v slovenščini njeno drugo temeljno delo.

Dežela in mesto Raymonda Williamsa je po besedah prevajalke Polone Petek humanistična klasika in hkrati "hudo aktualno branje". Na predstavitvi je med drugim povzela misel iz spremne besede Nikolaija Jeffsa, da je bil Williams raziskovalec fikcije in akademski raziskovalec, Dežela in mesto pa združuje oba načina njegovega pisanja. "S to strategijo pisanja Williams presega delitev dela znotraj sebe, znotraj svojega ustvarjalnega dela, ki je videno kot medsebojno ločeno. S tem spotoma in praktično v Deželi in mestu pokaže tisto, kar knjiga v svojem zaključku tudi izrecno pove. Da je treba preseči vse oblike družbene delitve dela in hierarhije, ki izhajajo iz njih. (...) Preseči pa je treba tudi prostorske delitve dela med podeželjem in mestom v nacionalnem okviru in mednarodnem kontekstu," je zapisal Jeffs.

Izbrane spise umetnostnega zgodovinarja in antropologa Abyja Warburga je poslovenila Amalija Maček. Avtor izbora besedil in spremne besede h knjigi Tomislav Vignjević je dejal, da je Warburg, tudi ustanovitelj Kulturnozgodovinske knjižnice v Hamburgu, raziskovalec, ki je deležen zagotovo največjega števila obravnav v smislu simpozijev, publikacij, itd. "Warburg je vedno znova inovator in pionir stroke ter neizčrpen vir pobud in vzorov za temeljito in poglobljeno obravnavanje del likovne umetnosti in drugega vizualnega materiala," o knjigi piše na spletni strani založbe. Izdaja vključuje sedem Warburgovih spisov, med katerimi je tudi študija znamenitih del Sandra Botticellija Rojstvo Venere in Pomlad.

V Zeleni zbirki Studie Humanitatis z letnikom 2019 sta izšli še zbirka prevodov kitajskega misleca Wanga Huija z naslovom Kratko kitajsko stoletje, ki je nastala kot plod angažmaja mladih sinologov s podporo Jožeta Vogrinca in s spremno besedo Jane S. Rošker, ter knjiga Izbrana gesla iz Diderotove in D'Alembertove Enciklopedije, pri kateri je prav tako sodelovalo več prevajalcev, spremno besedo pa je napisal Miha Marek. Vse knjige so izšle s podporo Javne agencije za knjigo RS.