STAznanost
Humanistika in družboslovje

Virtualno na temo virtualnega izobraževanja v podporo trajnostnemu razvoju

Ljubljana, 29. junija - V torek bo potekal virtualni globalni dogodek na temo odprtega izobraževanja v podporo cilju trajnostnega razvoja, ki se nanaša na dostopno in čisto energijo. Sodelujoči bodo spregovorili o pomenu, pristopih in orodjih odprtega izobraževanja za dosego ciljev oskrbe z dostopno in trajnostno energijo.

Predstavniki odločevalcev in oblikovalcev politik ter strokovne javnosti s področja energetike in odprtega izobraževanja, med drugim predstavniki Mednarodne agencije za energijo in Evropske komisije, bodo predstavili projekte, pripravljene v okviru globalnega mentorskega programa Open Education for a Better World, med katerimi sta tudi dva slovenska izobraževalno-ozaveščevalna energetska projekta.

Dogodek v okviru štiridnevnega globalnega srečanja strokovnjakov za odprto izobraževanje, imenovanega OE4BW (Open Education for a Better World) 2020 Yearly Eduscope.

Dogodek soorganizirata globalni program Open Education for a Better World pod okriljem Instituta Jožef Stefan in Univerze v Novi Gorici ter društvo EN-LITE, poteka pa kot virtualni Energy Day v okviru evropskega tedna trajnostne energije.

Dogodek bo z OE4BW platforme predvajan tudi v živo, za spremljanje dogodka se ni treba registrirati, vendar v tem primeru ni možno sodelovanje v razpravi.