STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 16. julija - Nacionalni inštitut za biologijo je izdal poljudno knjigo o naravi z naslovom 60 obrazov biodiverzitete, pri Založbi ZRC je izšla ilustrirana zgodovina slovenstva Kdo smo, pri založbi Studia Humanitatis pa Umetnost spomina. Založba UMco je izdala knjigo Plan B: Pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti, pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani pa je izšla Teorija brezdelnega razreda. Ekonomska študija institucij.

Ljubljana.
Nacionalni inštitut za biologijo je izdal poljudno knjigo o naravi z naslovom 60 obrazov biodiverzitete.
Foto: NIB

Ljubljana.
Pri založbi UMco je izšla knjiga Plan B: Pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti.
Foto: UMco

Ljubljana.
Pri založbi Studia Humanitatis je izšla knjiga Umetnost spomina.
Foto: Studia Humanitatis

Ljubljana.
Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani je izšla Teorija brezdelnega razreda. Ekonomska študija institucij.
Foto: Znanstvena založba FF

60 obrazov biodiverzitete - 60 zgodb o naravi

V oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov z Nacionalnega inštituta za biologijo so pripravili 60 poljudnih zgodb o naravi, ki so jih izdali v knjigi 60 obrazov biodiverzitete. Knjiga je splet zgodb o živalih, rastlinah, o odnosih med vrstami ter o resničnih užitkih, doživetih ob stiku z naravo.

Knjiga obsega 142 strani, besedilo je pisalo 27 avtorjev, fotografije je prispevalo 50 fotografov, napisana je v slovenskem in angleškem jeziku. Številka 60 v naslovu pa simbolizira 60. obletnico inštituta, ki jo obeležujejo v letošnjem letu.

Kdo smo. Ilustrirana zgodovina slovenstva - na poljuden in humoren način o slovenstvu in narodu

Ilustrirana zgodovina slovenstva avtorja besedila Andreja Pleterskega in risb Janje Rihter opisuje, govori o tem, od kod so govorci slovanskega jezika v naš prostor prišli, kje in kdaj so nastali Slovani. Skozi zgodovino dolgih dob nato opazuje razmerje med govorci jezika, politično oblastjo ter še zlasti Cerkvijo kot institucijo z univerzalno ideologijo, ki kot taka nikakor ne spodbuja lokalnih identitet.

Povod za nastanek te knjige je, kot pravi avtor sam, teorija, ki se je začela širiti v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, da smo Slovenci neposredni potomci Venetov (Slo-Venet-cev kot začetnikov evropske civilizacije). Vendar pa imamo prav zato tu arheologe, jezikoslovce, zgodovinarje, antropologe in etnologe, ki lahko to trditev izpodbijajo. Pleterski poudarja predvsem to, da je narod posledica kulturnega genoma, kar postaja ob porastu genetskih raziskav vedno bolj neizpodbitno. To pa pomeni, da je v steklenički Slovenca veliko različnih primesi.

Umetnost spomina - prvi slovenski prevod dela angleške zgodovinarke

Delo angleške zgodovinarke Frances Amelie Yates Umetnost spomina je široko eruditsko in podaja poglobljen izsek manj znane, a nikakor ne marginalne intelektualne zgodovine idej zahodne civilizacije. O tradiciji in vplivih, ki so jih imele metode spominjanja na umetnost, kulturo in znanost, na Slovenskem ni ustreznih študij. Doslej avtorice Frances A. Yates še nismo imeli v slovenskem prevodu, pa čeprav so njena dela - ob navedenem delu tudi študija o Giordanu Brunu, Francoski akademiji in druga dela o renesansi - v evropskih intelektualnih krogih široko znana in sprejeta.

Plan B: Pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti - v iskanju rešitev podnebne krize

Avtor knjige in novinar Boštjan Videmšek je skupaj s priznanim fotografom Matjažem Krivicem odšel na "pot okoli sveta", da bi našel odgovore, če pionirji boja s podnebno krizo sploh obstajajo. Posvetila sta se večjim in manjšim skupnostim, ki so se samoiniciativno lotile spopada s podnebno krizo, prek Norveške, Švice, Grčije in Škotske. Spraševala sta se, ali je zelena revolucija res mogoča le tam, kjer je na voljo veliko denarja, še posebno, če ta prihaja iz "črne", naftne industrije, iskala alternativne vire energije, analizirala električno mobilnost na Kitajskem in Norveškem ter njene prednosti in omejitve v velikih in majhnih državah. Z vsemi temi primeri sta skušala pokazati, da rešitve obstajajo. Da obstaja plan B.

Teorija brezdelnega razreda. Ekonomska študija institucij - najbolj znano Veblenovo delo

Teorija brezdelnega razreda je najbolj znana knjiga ameriškega sociologa in ekonomista Thorsteina Veblena (1857-1929), ki se je ukvarjal predvsem z vprašanji organizacije delovnega procesa in prostega časa (predvsem potrošnje). Njegove knjige so močno vplivale na razvoj institucionalne ekonomske teorije ter različnih smeri sociologije, predvsem kulturnih študij in ekonomske sociologije, medtem ko je njegova študija Theory of business enterprise ena od ključnih referenc akceleracionizma.