STAznanost

Izpusti onesnaževal v zrak v EU leta 2018 upadli

Bruselj, 25. julija - Izpusti najbolj škodljivih onesnaževal zraka, med katerimi so drobni delci (PM2,5), dušikovi oksidi (NOx) in amoniak (NH3), so se leta 2018 v EU znižali, kaže poročilo Evropske agencije za okolje (EEA). Agencija ob tem opozarja, da je napredek po državah članicah neenoten; v nekaterih se je onesnaževanja zraka v določenih kategorijah tudi okrepilo.

Ta teden objavljeno poročilo EEA kaže na stalen, a počasen napredek članic EU od leta 1990 pri zmanjševanju glavnih onesnaževal zraka. EEA sicer meri 26 onesnaževal, v sporočilu za javnost pa je izpostavila, da so se izpusti NOx, nemetanskih hlapnih organskih spojin (NMVOC), žveplovih oksidov (SOx), PM2,5, ogljikovega monoksida (CO) in NH3 leta 2018 glede na 2017 znižali za 4,1 odstotka, dva odstotka, 6,7 odstotka, 3,8 odstotka, 4,3 odstotka oz. 1,6 odstotka.

Pregled sektorjev kaže, da je sektor stavb in gospodinjstev v letu 2018 prispeval 61 odstotkov vseh izpustov policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAH), 51 odstotkov vseh primarnih PM2,5 in 41 odstotkov vseh dioksinov in furanov v EU. Okoli 93 odstotkov vseh izpustov amoniaka je prišlo iz kmetijstva. Cestni transport je prispeval 39 odstotkov vseh dušikovih oksidov, sledila sta proizvodnja in distribucija električne energije (16 odstotkov) ter sektorji trgovine, institucij in gospodinjstev.

V Sloveniji so v letu 2018 glede na leto prej denimo izpusti dušikovih oksidov upadli za 0,1 odstotka, žveplovih oksidov za 2,2 odstotka, PM2,5 za 6,6 odstotka in amoniaka za 0,8 odstotka. Izpusti nemetanskih hlapnih organskih spojin so stagnirali, izpusti svinca pa so se povečali za 5,9 odstotka.