STAznanost

Na virtualnem posvetu o osnutku Unescovega priporočila o etiki umetne inteligence

Ljubljana, 29. julija - Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI) pod okriljem Unesca ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Unescom so pripravili spletni regijski posvet za pripravo priporočila o etiki umetne inteligence.

Na posvetu je sodelovalo več kot 70 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike, ki izhajajo iz različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo. Unesco je k nominaciji strokovnjakov, ki so sodelovali na posvetu, povabil vlade 24 držav.

Na posvetu so razpravljali o osnutku priporočila, ki ga je na podlagi odločitve, sprejete na 40. zasedanju generalne konference Unesco novembra 2019, sestavila delovna skupina 24 mednarodnih strokovnjakov.

Izsledki regionalnih posvetov bodo prispevali k zagotavljanju enakopravne zastopanosti regionalnih in kulturnih raznolikosti. Končno priporočilo o etiki umetne inteligence pa bo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe politike na tem področju.

Posvet je skupaj s predstavniki Unesca odprla ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, ki je poudarila pomen umetne inteligence kot ene ključnih in izjemno strateških tehnologij 21. stoletja.

Umetna inteligenca lahko po besedah ministrice prispeva k razvoju številnih sektorjev, med drugimi tudi izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij.

"Slovenija ima dolgo zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, ki sega že v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Na tem področju imamo več kot 300 raziskovalcev, kar Slovenijo postavlja v svetovno ospredje glede na število prebivalcev. Slovenske raziskovalne institucije in vse štiri osrednje univerze imajo pomembne povezave s svetovnimi centri s področja umetne inteligence in so aktivno vpletene v dejavnosti številnih tovrstnih mednarodnih skupnosti," je dejala ministrica.