STAznanost

Za centrom za umetno inteligenco prvo sodelovanje z Unescom

Ljubljana, 30. julija - Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco (IRCAI), ki je bil pred kratkim ustanovljen na Institutu Jožef Stefan, je ta teden uspešno zaključil svoje prvo sodelovanje z Unescom. V sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje je pripravil spletni posvet za evropsko regijo o pripravi priporočil glede etike umetne inteligence.

Pogodba o ustanovitvi mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem Unesca v Ljubljani je bila podpisana marca, med 27. in 29. julijem pa so organizirali regijski posvet, na katerem je sodelovalo več kot 70 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike.

Unesco je k nominaciji strokovnjakov povabil vlade 24 držav, in sicer: Albanijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Črno goro, Severno Makedonijo, Poljsko, Moldavijo, Romunijo, Rusijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino.

Sodelujoči strokovnjaki izhajajo iz različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo. Na posvetu so aktivno razpravljali o osnutku priporočila o etiki umetne inteligence, ki ga je sestavila delovna skupina 24 mednarodnih strokovnjakov.

Na podlagi tega in še drugih regijskih posvetov bodo pripravili osnutek priporočil, o katerem bo delovna skupina ponovno razpravljala septembra. Izsledki regionalnih posvetov tako pomembno vplivajo na zagotavljanje enakopravnega zastopanja regionalnih in kulturnih raznolikosti, so sporočili iz IRCAI.

Posvet v Ljubljani je skupaj s predstavniki Unesca odprla ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, ki je poudarila pomen umetne inteligence kot ene ključnih in izjemno strateških tehnologij 21. stoletja s potencialom, da prispeva k razvoju številnih sektorjev, med drugimi tudi izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij.

"Slovenija ima dolgo zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, ki sega v 70. leta. Na tem področju imamo več kot 300 raziskovalcev, kar Slovenijo postavlja v svetovno ospredje držav glede na število raziskovalcev na število državljanov," je povedala ministrica in dodala, da imajo slovenske raziskovalne institucije in vse štiri osrednje univerze pomembne povezave s svetovnimi centri s področja umetne inteligence in so aktivno vpletene v dejavnosti številnih tovrstnih mednarodnih skupnosti.

Na posvetu so strokovnjaki razpravljali o vseh točkah obsežnega osnutka. Rezultat je konsolidirano poročilo, ki predlaga izboljšave prvotnega besedila, med drugim pa naslavlja vprašanja povezave umetne inteligence z varnostjo, izobraževanjem, varovanjem okolja, njene zanesljivosti ter zagotavljanja etičnega razvoja umetne inteligence.