STAznanost

Evropska komisija išče kandidate za članstvo v znanstvenem svetu ERC

Ljubljana, 6. avgusta - Evropska komisija je objavila poziv za članice in člane znanstvenega sveta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), ki bodo prevzeli mandat s pričetkom izvajanja novega okvirnega programa Obzorje Evropa v letu 2021. Rok za predlaganje potencialnih kandidatk in kandidatov je 30. september 2020.

Članice in člane znanstvenega sveta ERC imenuje Evropska komisija na priporočilo neodvisne komisije za identifikacijo kandidatov. Slednja je zato k predlaganju kandidatk in kandidatov neposredno pozvala reprezentativne organizacije evropske raziskovalne skupnosti, kot so Academia Europaea, EARTO, EUA, Science Europe.

Komisija za identifikacijo kandidatov sprejema tudi predloge drugih organizacij, ki delujejo na področju znanosti in raziskav v Evropi, zato lahko predloge podajo tudi organizacije, ki niso bile neposredno pozvane k temu.

Izbirni postopek je namenjen identifikaciji potencialnih kandidatk in kandidatov za članstvo v znanstvenem svetu ERC, ki bodo prevzeli mandat s pričetkom izvajanja novega okvirnega programa Obzorje Evropa v letu 2021. Neimenovane kandidatke in kandidati bodo predstavljali nabor potencialnih kandidatov za bodoče menjave članic ali članov.

Evropska komisija je pripravila tudi podrobnejše informacije glede postopka predlaganja kandidatk in kandidatov, meril in metodologije ter pripadajoče obrazce.

Znanstveni svet ERC sestavljajo najbolj eminentni evropski raziskovalci in akademiki ter deluje kot upravljavsko telo ERC, ki določa strategijo financirana znanosti s strani ERC in ustrezne metodologije. Sestavljen je iz 22 članic in članov, imenovanih za štiriletni mandat, z enkratno možnostjo ponovitve.