STAznanost

Slovenska vojska in Arso v krepitev sodelovanja

Ljubljana, 18. avgusta - Okoljski in obrambni minister Andrej Vizjak in Matej Tonin sta danes podpisala sporazum o operativnem sodelovanju med Slovensko vojsko (SV) in Agencijo RS za okolje (Arso) na področju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti ter pri spremljanju in preučevanju naravnih nesreč. Sporazum krepi in širi obstoječe sodelovanje.

Vizjak je ob podpisu poudaril, da je sporazum namenjen predvsem operativnemu sodelovanju strokovnjakov, povezovanju znanj in orodij ter izobraževanju s ciljem večanja varnosti državljanov.

"Slovenija nima neomejenih resursov, zato je potrebno sodelovanje, kar pripomore k boljšim podatkom in posledično na varnost ter zdravo življenjsko okolje ljudi," je po navedbah okoljskega ministrstva povedal ob podpisu.

Tonin pa je po pojasnilih ministrstva za obrambo dejal, da je sporazum izraz dobrega sodelovanja med ministrstvoma za obrambo ter za okolje in prostor, obenem pa bo omogočil njegovo nadaljnjo krepitev.

S sodelovanjem ministrstvi sicer že zdaj zagotavljata kakovostne podatke vsem, ki jih potrebujejo. Arso in SV namreč že tesno sodelujeta pri izvajanju meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske dejavnosti za potrebe obrambe države.

V praksi to pomeni, da meteorološka in lavinska opazovanja na najvišji slovenski meteorološki postaji na Kredarici skupaj opravljajo pripadniki SV in meteorologi Arsa. Tesno je tudi sodelovanje pri zagotavljanju meteorološke podpore za načrtovanje in delovanje v zračnem prostoru države. Tako imata Arso in SV skupno ekipo meteoroloških opazovalcev na Letališču Cerklje ob Krki. Obe ustanovi sodelujeta tudi pri pripravi posebnih vremenskih napovedi za letalstvo.

Arso ob tem skrbi za redno umerjanje meteorološke opreme, ki jo SV uporablja pri svoji dejavnosti ter za izobraževanje pripadnikov SV s področja meteorologije. Za vojsko na Arsu pripravljajo še številne dodatne meteorološke, hidrološke, oceanografske in lavinske informacije, ki omogočajo učinkovitejše in varnejše delovanje pripadnikov SV.

Osnova za sodelovanje je dogovor, ki sta ga leta 2003 sklenili ministrstvo za obrambo in takratno ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Dogovor predvideva skupno načrtovanje, sodelovanje in razvoj na področju meteorologije za obrambne potrebe.

Za uresničevanje dogovora je bila s podpisom dogovora vzpostavljena medresorska delovna skupina, ki skrbi za letno načrtovanje in bdi nad izvajanjem sodelovanja v praksi. Rezultat dela skupine je danes podpisani nov sporazum o operativnem sodelovanju na omenjenih področjih, ki je nadgradnja obstoječega, kateremu veljavnost poteče konec tega meseca.

Sporazum tako predvideva nadaljevanje in krepitev sodelovanja na področjih priprave splošnih informacij o vremenu, podnebju, strukturi snega in snežnih plazovih na območju Slovenije, izvajanja meteorološke podpore za načrtovanje in delovanje v zračnem prostoru, pridobivanja podatkov o stanju okolja na ogroženih in prizadetih območjih zaradi naravnih nesreč, vzdrževanja in umerjanja meteorološke opreme SV, priprave opozoril pred nevarnimi vremenskimi in vremensko pogojenimi dogodki in izobraževanja, usposabljanja ter strokovne pomoči na področju meteorologije, hidrologije in oceanografije.

Sporazum ob tem sodelovanje širi tudi na območje akvatorija države. Gre za izvajanje meteorološke in oceanografske podpore pri načrtovanju in delovanju SV v slovenskem morju.