STAznanost

Institut Jožef Stefan z razpisom v iskanje novega direktorja

Ljubljana, 24. avgusta - Institut Jožef Stefan (IJS) je objavil razpis za direktorja IJS, ki bo imenovan za pet let. Kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, morajo pisne prijave z dokazili poslati do 7. septembra. IJS kot vršilec dolžnosti trenutno vodi dolgoletni direktor Jadran Lenarčič, ki mu je mandat potekel 2. julija, vendar se ne namerava potegovati za novega.

Za direktorja IJS je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjuje še pogoje, določene z zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti, odlokom o preoblikovanju IJS v javni raziskovalni zavod in statutom Instituta Jožef Stefan.

Kandidat mora biti raziskovalec z doktoratom znanosti s področja dejavnosti IJS, mora izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih ter izkazovati sposobnost za organiziranje in vodenje.

Kot je zapisano v razpisu, ki je bil objavljen v Delu v soboto, od kandidatov na IJS pričakujejo, da se bodo predstavili na skupni seji znanstvenega sveta in upravnega odbora IJS ter podali vizijo dela in razvoja IJS v naslednjih petih letih.

Trenutni v. d. direktorja Lenarčič IJS vodi od leta 2005, vodenje inštituta do imenovanja naslednika pa je sprejel na željo upravnega odbora IJS zaradi razmer, nastalih zaradi epidemije novega koronavirusa.

Pred vodenjem inštituta je Lenarčič na IJS med letoma 1985 in 1994 vodil laboratorij za robotiko, med letoma 1994 in 2005 pa odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko. Med drugim je bil tudi član in predsednik sveta instituta, član upravnega odbora ter član znanstvenega sveta.