STAznanost

Razvojna agencija Sotla za povečanje deleža humusa v tleh

Šmarje pri Jelšah, 30. avgusta - Razvojna agencija Sotla sodeluje v Humusprojektu, ki predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu. Vrednost projekta je 82.562 evrov, od tega je agencija pridobila 61.594 evrov nepovratnih evropskih sredstev, je zapisano na spletnih straneh agencije.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo ogljikovega dioksida. Zaradi vezave ogljikovega dioksida se namreč zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga ogljikov dioksid kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje zelo obremenjuje.

Na območju Obsotelja in Kozjanskega bo Razvojna agencija Sotla k sodelovanju povabila približno 15 kmetij, na katerih bodo vzorčili in analizirali delež humusa v tleh ter nato na osnovi analize preračunali dejansko vezavo ogljikovega dioksida. Vzpostavili in prilagodili bodo tudi aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah.

Ena od predvidenih aktivnosti je tudi posvet Akademija humus v Sloveniji, ki bo nadgrajen z izobraževanji slovenskih udeležencev na dnevih humusa v Kaindorfu v Avstriji.

Na območju Obsotelja in Kozjanskega bodo z investicijami poskrbeli še za prestrukturiranje predelave humusa, in sicer z dograditvijo merilnega sistem kompostarne Tuncovec in čipiranjem odlaganja komunalnih odpadkov. Za oboje bo poskrbelo Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina.