STAznanost

Znanstvenoraziskovalni dejavnosti s predlogom rebalansa 22 milijonov manj

Ljubljana, 1. septembra - Predlog rebalansa proračuna za leto 2020 za znanstvenoraziskovalno dejavnost predvideva 22,15 milijona evrov manj sredstev od veljavnega proračuna. Razlika je v največji meri posledica sprememb v dinamiki financiranja projektov evropske kohezijske politike, medtem ko sredstva integralnega proračuna ostajajo praktično enaka, pravijo na ministrstvu.

Kot so pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, gre pri spremembi dinamike financiranja projektov kohezijske politike predvsem za upočasnjeno izvajanje investicijskih projektov, financiranih iz strukturnih skladov, ter za prenos izvajanja in sredstev v naslednja leta.

"Zaradi zamikov že v letu 2019 ter dodatnih zaostankov v izvajanju projektov v letu 2020 je prišlo do zamika dinamike izplačil v naslednja leta. Glede na to, da sredstva zaradi objektivnih razlogov na strani izvajalcev niso porabljena in glede na dinamiko v letu 2020 tudi ne bodo porabljena, so že med letom naredili določene prerazporeditve, ki so bile z rebalansom potrjene in se odražajo v proračunskih dokumentih. Na podlagi vseh sprememb je tako razlika v sredstvih 19,8 milijona evrov," so zapisali.

Kljub zmanjšanju sredstev v proračunu 2020 za projekte kohezijske politike pa na ministrstvu poudarjajo, da so bile prerazporeditve narejen predvsem v korist izvajanja projektov, saj se njihova dinamika podaljšuje v naslednja leta. "Če temu ne bi bilo tako, bi bilo izvajanja nekaterih izmed njih zaradi nedoseganja terminskih rokov onemogočeno ali celo nemogoče," so opomnili.

Glede integralnih sredstev na področju znanosti pa so na ministrstvu navedli, da so se glede na veljavni proračun znižala za nekaj več kot dva milijona evrov, od tega za nekaj več kot milijon evrov zaradi zamika dinamike mednarodnih projektov EraNet, nižanja potnih stroškov zunanjih sodelavcev in promocije znanosti. So pa sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) ostala praktično enaka. "Tako bodo kljub rebalansu izpeljane vse aktivnosti, skladno s predvidenim rokovnikom in letnim programom dela," so zapisali.

Kljub temu so v šolskem sindikatu Sviz zaskrbljeni. Zaradi znižanja sredstev se med raziskovalci upravičeno krepijo dvomi, ali vlada še podpira pripravljen predlog novega zakona o raziskovalni dejavnosti, katerega osnovni cilj je predvsem zagotovitev stabilnega financiranja znanosti iz javnih sredstev, pravijo. Zato ministrstvo pozivajo, naj skliče sestanek skupine vseh, ki sodelujejo pri pripravi omenjenega zakona.