STAznanost

Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper postal nacionalni referenčni laboratorij

Koper, 21. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je laboratorij Inštituta za oljkarstvo pri Znanstveno-raziskovalnem središču (ZRS) Koper imenovalo za nacionalni referenčni laboratorij za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja. Gre za pomembno priznanje laboratoriju, ki deluje od leta 2002.

Laboratorij Inštituta za oljkarstvo izvaja preskuse za inšpekcijski nadzor oljčnega olja na slovenskem trgu od leta 2002. Kot so sporočili iz znanstveno-raziskovalnega središča, s svojim delom v laboratoriju pripomorejo, da slovenski potrošnik dobi kakovostno in predvsem nepotvorjeno oljčno olje.

Referenčni laboratoriji so pomembni akterji pri zagotavljanju varnosti živil. Uradni nadzor živil mora temeljiti na analitskih, preskusnih in diagnostičnih metodah, ki izpolnjujejo najsodobnejše znanstvene standarde ter zagotavljajo točne, zanesljive in primerljive rezultate v celotni EU, so izpostavili v znanstveno-raziskovalnem središču. Dodali so, da je zato treba nenehno izboljševati metode, ki jih uporabljajo uradni laboratoriji, ter kakovost in enotnost analitskih, preskusnih in diagnostičnih podatkov, ki jih ustvarijo.

Delovanje nacionalnega referenčnega laboratorija obsega visoko strokovno in svetovalno dejavnost. Na različne načine laboratorij skrbi, da se za uradni nadzor uporabljajo le najnovejše metode, ustrezni reagenti in oprema.

Pomemben segment dela je spremljanje najnovejših raziskovalnih dosežkov, s katerimi laboratorij seznanja svoje osebje in skrbi za prenos znanja na uradne laboratorije. Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pa zagotavljajo strokovno in znanstveno pomoč za izvajanje večletnih nacionalnih načrtov nadzora in drugih usklajenih programov uradnega nadzora, še izhaja iz sporočila za javnost.