STAznanost

Razstava Terra devastata V Atriju ZRC SAZU oriše življenjsko pot drevesa

Ljubljana, 29. septembra - V Atriju ZRC SAZU bodo ob 18. uri odprli razstavo fotografa Andreja Perka z naslovom Terra devastata. Vsebinsko izhodišče razstave je kritičen pogled na človekov uničujoč odnos do narave, ki ga je spodbudil posek borovega gozda na pobočju Čavna. Fotograf je življenjsko pot drevesa zajel v treh vsebinskih sklopih.

Življenjsko pot drevesa je fotograf interpretiral v črnogledi, kritični optiki, t.j. v razponu od drevesa kot naravnega subjekta, drevesa kot objekta, namenjenega tržni manipulaciji, do popolnega izničenja dreves, piše v spletnem dnevniku ZRCalniku.

Razstavo bo odprl direktor ZRC SAZU Oto Luthar, avtorja in njegovo delo pa bo predstavila kustosinja razstave Andreja Rakovec.

V monumentalnih posnetkih posameznih borovcev iz sklopa Bori nekoliko odzvanja motiv drevesa heroja, ki ga pozna zlasti romantično slikarstvo kot simbolno upodobitev človeške neuklonljivosti in pogumnega kljubovanja udarcem usode oziroma življenja, vendar za razliko od romantičnih del Perkova interpretacija ne prinaša upanja.

Sklop Poseka zaznamuje horizontala opustošenja, kot jo imenuje fotograf. Sestavljajo jo posnetki planjave, na kateri so nekdaj rasli borovci.

Razstavo zaključuje sklop dveh fotografij Oštevilčena drevesa, ki ju avtor interpretira kot črtno kodo, s čimer opozarja na človekovo degradacijo drevesa, ko mu odvzame status živega bitja in ga postavi na nivo materialnega, dobičkonosnega artikla.

Fotografijo Andreja Perka zaznamuje tehnična dovršenost, pretanjeno kadriranje motivov in tehtni vsebinski poudarki. Tokratna jukstapozicija črno-belih fotografij dreves, zajetih z analognim fotografskim aparatom, in fotografij ogolelega pobočja, nastalih s camero obscuro, se dodobra poveže z vsebino, saj izostreni in kontrastno poudarjeni posnetki borovcev le-te predočijo gledalcu na neposreden način. Krajina pa ravno nasprotno deluje distancirano, kar je rezultat podvojene ekspozicije, s katero je avtor dosegel mehkobo in s tem vtis nerealnega, kot da je vse skupaj le privid, še piše v ZRCalniku.

Terra devastata je druga v sklopu razstav umetniške fotografije, ki jih je z letošnjim letom začel pripravljati ZRC SAZU. Kurira jih Andreja Rakovec z Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, ki je organizator razstave.

Razstava bo na ogled do 20. oktobra.