STAznanost

Na biotehniški fakulteti fakulteti podelili Jesenkove nagrade

Ljubljana, 30. septembra - Na ljubljanski biotehniški fakulteti so podelili Jesenkove nagrade, najvišja priznanja za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področju biotehniških ved v Sloveniji. Prejeli so jih Ines Mandić Mulec za življenjsko delo, Jernej Jevšenak za najboljšega diplomanta doktorskega študija in Eli Keržan za najboljšo diplomantko magistrskega študija.

Kot so na biotehniški fakulteti zapisali v obrazložitvi Jesenkove nagrade za življenjsko delo, je Ines Mandić Mulec "predana predavateljica in raziskovalka in tudi vodja študija mikrobiologije".

Za svoje dosežke je prejela že številna priznanja in nagrade, med drugim je leta 1999 prejela nagrado Morrison Rogosa za najbolj perspektivno znanstvenico vzhodne Evrope na področju bakteriologije in leta 2017 Zoisovo državno priznanje za raziskovalne dosežke na področju mikrobiologije.

Jernej Jevšenak je medtem leta 2019 uspešno zaključil doktorski študij Bioznanost, področje upravljanja gozdnih ekosistemov. Njegova znanstvena dela, ki jih je pripravil v času doktorskega študija, "so zaradi učinkovitosti in ustvarjalnosti pristopa ter področno pomembnih zaključkov deležna veliko odmevnosti", je zapisano v obrazložitvi nagrade za najboljšega diplomanta doktorskega študija.

V obrazložitvi nagrade za najboljšo diplomantko magistrskega dela pa so na fakulteti zapisali, da je Eli Keržič, magistrica inženirka lesarstva, za svojo magistrsko nalogo lani prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Del rezultatov iz naloge je s soavtorji objavila v nacionalni znanstveni reviji Les/Wood v članku z naslovom Optimization of accelerated solvent extraction (ASE) of silver fir wood (Abies alba Mill.)

Na podelitvi Jesenkovih nagrad, ki je zaradi epidemije koronavirusa potekala kot spletni dogodek, so podelili tudi priznanja fakultete za izredne dosežke, namenjena pedagoškim in nepedagoškim delavcem fakultete ter posameznikom izven fakultete, ki so pripomogli k ugledu fakultete ter prvič tudi priznanja najboljšim študentom in študentkam študijskih programov prve in druge stopnje.

Na dogodku je nagrajence ter druge nagovoril dekan fakultete Emil Erjavec, ki je poudaril, da "z današnjo prireditvijo obeležujemo 100-letnico študija biologije na Univerzi v Ljubljani", ter slavnostni govorec, direktor Nacionalnega inštituta za biologijo Matjaž Kuntner.

Pred podelitvijo je na fakulteti potekal tudi spletni BFestival 2020, na katerem so predstavili znanstvene dosežke strok v lanskem letu, posebej pa so v okviru mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 predstavili tudi pedagoško, strokovno in raziskovalno delo na področju biotičnega varstva rastlin, ki ga je v začetku 90. let na fakulteto uvedla Lea Milevoj.