STAznanost

Mariborska univerza do 29 milijonov evrov za nadgradnjo raziskovalne infrastrukture

Maribor, 22. oktobra - Univerza v Mariboru je z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta nadgradnje nacionalnih raziskovalnih infrastruktur (RIUM) v vrednosti 29 milijonov evrov. Projekt so pridobili na podlagi poziva s strani ministrstva, trajal pa bo do konca junija 2022.

Kot so sporočili iz mariborske univerze, gre za infrastrukturni projekt, katerega cilj je, da univerza z nabavo nove vrhunske znanstveno-raziskovalne opreme dopolni obstoječo raziskovalno infrastrukturo ali vzpostavi nove sklope raziskovalne infrastrukture na prednostnih raziskovalnih usmeritvah, in sicer na področju naprednih materialov in tehnologije, zdravja in varne hrane ter pametnih energetskih in krožnih sistemov.

Od skupaj skoraj 29 milijonov evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov, ostalo petino denarja pa bo dodalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Novo opremo bodo umestili v obstoječe objekte članic univerze.

Z investicijo bo raziskovalcem univerze in drugim slovenskim raziskovalcem zagotovljena uporaba najsodobnejše znanstveno-raziskovalne opreme po načelu odprtega dostopa, s čimer bo njihovo delo temeljilo na bistveno povečanih znanstveno-raziskovalnih zmogljivostih. V okviru projekta bodo za potrebe dela na nadgrajeni opremi in izvajanja raziskovalne dejavnosti zaposleni raziskovalci ter strokovni in tehnični sodelavci.

Oprema bo prispevala k povečanju obsega in kakovosti razvojno-raziskovalnih projektov, prav tako bo bistveno pripomogla k širšemu razvoju specifičnih kadrov, saj bo zagotavljala široko dostopnost za namene izobraževanja in usposabljanja, pravijo na mariborski univerzi in dodajajo, da bo projekt v povezavi z obstoječimi zmogljivostnimi Sloveniji na svetovni ravni omogočil povečano konkurenčnost na področjih raziskav in gospodarstva.

Kot je povedal rektor univerze Zdravko Kačič, pričetek izvajanja projekta zanje pomeni svojevrstno razvojno prelomnico, saj bo umeščanje vrhunske raziskovalne opreme velikih vrednosti imelo veliko različnih multiplikativnih učinkov na dvig znanstveno-raziskovalne odličnosti.

"S sinergijskim povezovanjem med fakultetami in dvigom kakovosti sodelovanja z industrijo bo projekt pomembno prispeval k pospešenemu razvoju vzhodne kohezijske regije in širšega slovenskega prostora," je dejal Kačič in dodal, da gre za pomemben prvi korak na poti uresničitve investicijskih projektov RIUM 2 in INNOVUM.

Po besedah prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v Mariboru Zorana Rena bodo njihove raziskovalne skupine v sklopu projekta pridobile novo vrhunsko raziskovalno opremo, ki jim bo omogočila izvajanje naprednih raziskav na mednarodno primerljivi ravni. "Tako lahko dokaj hitro pričakujemo bistvene znanstvene napredke na njihovih področjih delovanja, ki bodo imeli številne pozitivne učinke na širšo družbo," je prepričan Ren.