STAznanost

Z mednarodnim projektom do priložnosti za razvoj vinarstva

Vipava, 26. oktobra - Univerza v Novi Gorici in Občina Ajdovščina sta se vključili v projekt Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost. Projekt bo poskušal odgovoriti na vprašanja, kako kvalitetni kmetijski proizvodi preprečujejo izseljevanje podjetij in ohranjajo tradicijo podeželja.

Cilj projekta je spodbuditi razvoj podeželja z izboljšanjem skupnih raziskovalnih zmogljivosti in širjenja znanja pri proizvodnji vina in jabolčnika na izbranih območjih Slovenije, Hrvaške, Severne Makedonije in Norveške, so sporočili iz Univerze v Novi Gorici.

Konzorcij sestavlja devet partnerjev iz štirih različnih držav. Celotna vrednost projekta je dobrih 1,5 milijona evrov, pri čemer bosta Norveški finančni mehanizem in finančni mehanizem evropskega gospodarskega prostora prispevala slabih 1,4 milijona evrov. Trajal bo do septembra 2023.

Do projekta je prišlo ob sodelovanju, ki je bilo leta 2015 vzpostavljeno med Centrom za raziskave vina Univerze v Novi Gorici ter norveškima partnerjema - NIBIO Ullensvang in Združenjem pridelovalcev jabolčnih vin Hardanger. Namenjeno je bilo izboljšanju tradicionalnih jabolčnih vin norveške regije Hardanger. Center za raziskave vina je tedaj začel iskati finančna sredstva za raziskovalne študije s področja tipičnosti vin ter trajnostnega, pametnega
vinogradništva na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Projekt naslavlja problematike izseljevanja s podeželja, bega možganov in slabo razvitega lokalnega gospodarstva, s katerimi se srečujejo podeželske regije v srednji in vzhodni Evropi. Kljub temu, da je Norveška ena najbolj razvitih držav v Evropi, je beg možganov s podeželja velik problem tudi pri njih.

Preko povezovanja v mrežo raziskovalnih, akademskih, gospodarskih in lokalnih oblasti bodo partnerji projekta s pomočjo transnacionalnega sodelovanja in krepitvijo zmogljivosti prispevali k dvigu prepoznavnosti lokalnih vin in jabolčnih vin. Izbrana podeželska območja projekta so Vipavska dolina v Sloveniji, Slavonija na Hrvaškem, Tikveš v Severni Makedoniji ter Hardanger na Norveškem.