STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Na posvetu o prehodu iz linearnega v bolj krožno gospodarstvo

Ljubljana, 30. oktobra - Kemijski inštitut je kot partner treh projektov iz programa Interreg pred kratkim pripravil spletni posvet na temo Bio danes in v prihodnosti - Inovacije za trajnostno rast in prehod v trajnostno družbo, na katerem so sodelovali koordinatorji projektov ter gostje iz vrst znanosti, gospodarstva, družbe in vlade.

Omenjeni trije projekti iz programa Interreg so BioEco-RDI, BioApp in BiocompackCE. Projekt BioEco-RDI se osredotoča na jadransko-jonsko regijo, cilj pa je razvoj regionalnega inovacijskega sistema, ki bo temeljil na strukturiranem sektorju biogospodarstva, so sporočili iz Kemijskega inštituta.

BioApp predstavlja nadregionalno tehnološko platformo za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga, s poudarkom na krepitvi sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in ključnimi deležniki.

Z vzpostavitvijo močnejše povezave med raziskovalnimi inštitucijami in podjetji, ki delujejo na področju razvoja embalažnih rešitev, se ukvarja projekt BiocompackCE, ki zagovarja inovativen, med-sektorski pristop in vključevanje panožnih organizacij.

Razprava je pokazala, da je za uvedbo bio in krožnega gospodarstva potrebna predvsem sprememba miselnosti in vrednostnega sistema v odnosu do bio zelenih tehnologij. Govorci so sicer izpostavili pripravljenost industrije za uporabo novih materialov, obenem pa opomnili na ovire, kot so med drugim drage investicije, ki jim to pogosto otežujejo ali onemogočajo. Kot so poudarili, ima pri prenosu iz raziskovalnega okolja v industrijo pomembno vlogo tudi država, ki naj bi skrbela za ustrezno poslovno okolje.

Namen spletnega posveta je bil vzpostavitev dialoga med raziskovalnimi organizacijami in deležniki, ki bi lahko rezultate projektov uporabili pri svojem delu, pri čemer so se sodelujoči strinjali, da ima pri tem ključno funkcijo skupen jezik med znanostjo, gospodarstvom in državo.