STAznanost

Lani rekordni izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost

Ljubljana, 5. novembra - Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so lani v Sloveniji po začasnih podatkih statističnega urada znašali rekordnih 989,3 milijona evrov. To je 10,8 odstotka več kot predlani in 5,8 odstotka več od doslej najboljšega leta 2013. Največ ali 61,4 odstotka so jih prispevale gospodarske družbe. Delež vseh je v BDP znašal dva odstotka.

Kot je danes sporočil statistični urad, se je lani zgodilo drugo zaporedno povečanje izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost. Nominalno je drugič zapored znašalo več kot 90 milijonov evrov, relativno pa več kot 10 odstotkov.

Izdatki za to dejavnost so bili lani v primerjavi s predlani višji v vseh sektorjih izvedbe. Največji del sredstev je bil znova porabljen v poslovnem sektorju. Po začasnih podatkih je ta dosegel 729,8 milijona evrov, kar predstavlja 73,8 odstotka vseh teh izdatkov ali 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2019.

V državnem sektorju so porabili 13,8 odstotka vseh izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost, v visokošolskem 11,8 odstotka, v zasebnem nepridobitnem sektorju pa 0,6 odstotka.

Izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti so lani, tako kot v prejšnjih letih, finančno najbolj izdatno podprle gospodarske družbe. Njihov prispevek je bil pri 607,8 milijona evrov ali 61,4 odstotka vseh izdatkov za to dejavnost.

Država je prispevala 24,8 odstotka, tujina 13,3 odstotka, visoko šolstvo in zasebne nepridobitne organizacije pa skupaj pol odstotka. Struktura financiranja je bila približno enaka kot leto prej.

V izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti je bilo vključenih 25.072 oseb, kar je 6,1 odstotka več kot predlani. Število je bilo višje v vseh sektorjih zaposlitve, razen v visokošolskem. Njihovo število je bilo nižje za 2,2 odstotka.

Skupna delovna obremenitev oseb, ki so bile vključene v izvajanje te dejavnosti, je bila rekordna. Bila je enakovredna delu 16.984 oseb s polnim delovnim časom, kar je 8,3 odstotka več kot leta 2018, ki je bilo do zdaj delovno najintenzivnejše leto v raziskovalno-razvojni dejavnosti.

Raziskovalci so opravili 61,8 odstotka vse delovne obremenitve v letu 2019, tehnično osebje 26,4 odstotka, drugo osebje pa 11,8 odstotka, je začasne podatke še povzel statistični urad.