STAznanost

V neobdelani odpadni vodi infekcijske klinike zaznali sledi RNA novega koronavirusa

Ljubljana, 16. novembra - Raziskovalci z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano so prvič v Sloveniji zaznali RNA novega koronavirusa v odpadnih vodah. Zaznali so ga v neobdelani odpadni vodi na infekcijski kliniki, že ko je bil hospitaliziran le en okužen bolnik. Takšen pristop bi lahko zato uporabili kot sistem zgodnjega opozarjanja na izbruhe virusa.

Nedavne publikacije so pokazale, da je mogoče sars-cov-2 zaznati v blatu tako simptomatskih kot asimptomatskih bolnikov, iz česar sledi, da lahko odpadna voda vsebuje nukleinske kisline (RNA) novega koronavirusa. Raziskovalci na področju raziskav voda in javnega zdravja po vsem svetu so začeli iskati sledi novega koronavirusa v neobdelani odpadni vodi.

Prve dokaze so našli na Nizozemskem v študiji, v kateri so raziskovalci preučevali vzorce odpadne vode iz več nizozemskih mest in letališča.

Zato je oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo na Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ki že zelo dolgo preiskuje patogene mikroorganizme v odpadnih vodah, takoj začel razvijati metode za odkrivanje RNA novega koronavirusa, s katerimi so lahko odkrili RNA sars-cov-2 v odpadni vodi Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

V začetku junija so začeli študijo, v kateri so 15 dni vsak dan vzorčili bolnišnično odpadno vodo. Z vzorčenjem so nadaljevali naslednjih 15 dni. Tudi ko je bil tam le en pozitiven bolnik, so lahko RNA virusa že zaznali v odpadni vodi.

"S tem pristopom bi lahko lokalno zaznali RNA virusa v neki populaciji, preden se okužbe razširijo, in nato s ciljnimi ukrepi zamejili širjenje virusa. Takšen pristop zgodnjega opozarjanja bi se lahko uporabil na primer v domovih za starejše občane, vrtcih, bolnišnicah in v drugih skupnostih, kjer izbruh te bolezni predstavlja visoko tveganje," so za STA pojasnili vodja oddelka Metka Paragi in raziskovalci - José Goncalves, Tom Koritnik in Verica Mioč -, ki so te ugotovitve tudi nedavno objavili v ugledni znanstveni reviji Science of The Total Environment.

Zato, da so virus lahko zaznali, so RNA v vodi koncentrirali in ga nato zaznavali z metodo PCR (RT-qPCR). Metoda bi se lahko širše enostavno vpeljala tudi v drugih laboratorijih, kar je bil eden izmed ciljev študije. Nadaljevali bodo z raziskavami na tem področju in jih po možnosti uporabili kot sistem zgodnjega opozarjanja na izbruhe nove virusne bolezni covid-19.

"Zelo dobro bi bilo analizirati tudi vzorce iz ljubljanske čistilne naprave, vendar smo se odločili, da začnemo na bolnišničnih odpadnih vodah, saj smo vedeli, koliko oseb je prisotnih in koliko od teh je simptomatskih, pozitivnih na sars-cov-2, kar nam je omogočalo vrednotenje metode. Nacionalni inštitut za biologijo ima tudi dolgoletne izkušnje s spremljanjem zlasti rastlinskih virusov v odpadnih vodah in izvaja zelo obetavna dela z vzorci iz čistilnih naprav v Sloveniji," so pojasnili.

Po njihovem prepričanju bi s to metodo lahko prišli do veliko cenejšega in učinkovitejšega načina za odkrivanje zgodnjih izbruhov bolezni. "V času pandemije, kot je zdaj, se moramo osredotočiti na svoje delo, ne samo na diagnostiko, temveč tudi na raziskave javnega zdravja, da bomo lahko bolje obvladali trenutno pandemijo in se izognili prihodnji," so še dodali za STA.