STAznanost
Humanistika in družboslovje

Murkovo nagrado prejme etnologinja Marija Klobčar

Ljubljana, 12. novembra - Murkovo nagrado za izjemne znanstvene in strokovne dosežke na področju etnologije letos prejme etnologinja Marija Klobčar, Murkovi listini pa Matjaž Brojan in Pevska skupina Cintare. Murkovega priznanja komisija ni podelila, ker zanj ni prejela nobenega predloga, so sporočili iz Slovenskega etnološkega društva, ki podeljuje Murkova odličja.

V Kamniku rojena Marija Klobčar, je leta 1982 zaključila študij slavistike in etnologije ter za diplomsko delo prejela študentsko Prešernovo nagrado. Med letoma 1983 in 1995 je bila kot mlada raziskovalka zaposlena na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, leta 1997, ko je bila zaposlena na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, je doktorirala, leto pozneje pa je postala sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU, kjer dela še danes.

Iz njene obsežne znanstvene in strokovne bibliografije v utemeljitvi nagrade izpostavljajo nekaj monografij, ki kažejo njeno raziskovalno usmerjenost in vsestranskost. To so Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja: 20 stoletje: občina Domžale ter monografija Kamničani med izročilom in sodobnostjo: Življenje Kamniških meščanov od leta 1880 do druge svetovne vojne. Tu je še monografija Na poti v Kamnik (2016), etnološko-folkloristična študija kamniškega območja, ki jo je leto pozneje dopolnila še z izborom pesemskih primerov na zgoščenki Hodili so jih poslušat.

V utemeljitvi nagrade je izpostavljena še nova, letošnja monografija Poslušajte štimo mojo, ki ponuja zgodovinski in družbenokritični pogled na pojave od igrcev do radia. Avtorica v monografiji, nagrajeni s priznanjem odlični v znanosti, obravnava različne skupine potujočih pevcev na Slovenskem od srednjega veka do danes, analizira njihovo ustvarjalnost in opazuje spreminjanje njihovih družbenih vlog.

Novost te in tudi prejšnjih nagrajenkinih monografij je premik od literarne k etnološki obravnavi pesmi. Poleg znanstvenih monografij, številnih razprav in člankov so tu še nagrajenkini premišljeni izbori ljudskih pesmi iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, ki jih je zbrala na zgoščenkah.

Na svoji raziskovalni poti Marija Klobčar posega na raznolika področja ter ponuja številne možnosti za interpretacijo. Stalnici njenih raziskav sta razkrivanje vprašanj zgodovine in etnologije na podlagi preučevanja mitologije in pesmi ter pričevanje folklore kot pomembnega izhodišča za zgodovinske obravnave.

"Marija Klobčar je celovita raziskovalna osebnost s tenkočutnim posluhom za sogovornike na terenu... Drznost in radovednost, razgledanost in širina jo kažejo kot zrelo znanstvenico, ob tem pa njena znanstvena živahnost priča, da je nagrajenkina znanstvena pot pot razvoja, da je še vedno usmerjena k novim vprašanjem in spoznanjem in da to še ni konec njenega življenjskega dela," še piše v utemeljitvi nagrade.

Matjaž Brojan je prejel Murkovo listino za ohranjanje tradicije slamnikarstva na Domžalskem in Mengeškem ter za izdajo dveh pomembnih monografij s tega področja: Slamnata sled Domžal: 300 let slamnikarstva (2012) in Slamniki pod Gobavico: monografija o slamnikarstvu na Mengeškem (2018).

Društvo Pevska skupina Cintare oziroma ljubljanska vokalna skupina 12 pevk ljudskih pesmi z bogato folklorno tradicijo pa prejme Murkovo listino za ohranjanje slovenskega ljudskega petja in njegovo revitalizacijo, so sporočili iz etnološkega društva.

Lani je Murkovo za življenjsko delo prejela etnologinja in arheologinja Ivica Križ.