STAznanost

Na čelo Instituta Jožef Stefan z decembrom Boštjan Zalar

Ljubljana, 13. novembra - Vlada je dala soglasje k imenovanju Boštjana Zalarja za direktorja Instituta Jožef Stefan za mandatno dobo petih let. Mandat bo nastopil 1. decembra in na tem mestu nasledil Jadrana Lenarčiča, ki je institut vodil od leta 2005 in ga po izteku mandata 2. julija vodil kot vršilec dolžnosti.

Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem vlade. Ta je v četrtek soglašala, da vodenje instituta prevzame Zalar.

Zalar je doktoriral na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani. Zaposlen je na institutu na odseku za fiziko trdne snovi ter je redni profesor za področje fizike materialov na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Vlada je Lenarčiču, ki se za nov mandat ni potegoval, saj je želel mesto prepustiti mlajšim, sredi junija na željo upravnega odbora podaljšala mandat kot vršilcu dolžnosti. Upravni odbor je namreč menil, da je glede na izredne razmere, nastale zaradi epidemije novega koronavirusa, to za institut najvarnejša in najrazumnejša možnost.

Za novega direktorja se je ob Zalarju potegoval Leon Cizelj, ki je prav tako zaposlen na inštitutu in je redni profesor jedrske tehnike na Fakulteti za matematiko in fiziku Univerze v Ljubljani. Oba sta morala pred znanstvenim svetom in upravnim odborom predstaviti vizijo razvoja inštituta.

Poslanstvo instituta je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju naravoslovnih in tehniških znanosti ter znanosti o življenju. Institut izvaja raziskave in razvoj tehnologij, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije.