STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 18. decembra - Med novostmi slovenskih založb so tokrat knjige, ki opisujejo svet mikroorganizmov, odstirajo življenje Nikole Tesle, razlagajo pomen vitaminov in mineralov, obravnavajo tovarne ribjih konzerv ter ponujajo vpogled v delovanje posameznikov med epidemijo. Izšla sta tudi Voltairov "žepni" zbornik vse človeške vednosti in knjiga, ki "brska po marksizmu", pa tudi deli o pomenu ekosistemskih storitev tal in bogastvu slovenskega morja.

Ljubljana. Knjiga Nikola Tesla: Potovanja, ki jo je izdala založba Sanje. Foto: Sanje

Ljubljana.
Knjiga Nikola Tesla: Potovanja, ki jo je izdala založba Sanje.
Foto: Sanje

Ljubljana. Knjiga Ekosistemske storitve tal v Alpah: uvod v ekosistemske storitve tal za odločevalce, ki jo je izdal Kmetijski inštitut Slovenije. Foto: Kmetijski inštitut Slovenije

Ljubljana.
Knjiga Ekosistemske storitve tal v Alpah: uvod v ekosistemske storitve tal za odločevalce, ki jo je izdal Kmetijski inštitut Slovenije.
Foto: Kmetijski inštitut Slovenije

Ljubljana. Knjiga Biodiverziteta biogenih formacij: zakladnica slovenskega morja, ki je izšla pri Nacionalnem inštitutu za biologijo, Foto: NIB

Ljubljana.
Knjiga Biodiverziteta biogenih formacij: zakladnica slovenskega morja, ki je izšla pri Nacionalnem inštitutu za biologijo,
Foto: NIB

Ljubljana. Znanstvena monografija Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize, ki je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Foto: Založba /*cf.

Ljubljana.
Znanstvena monografija Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize, ki je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Foto: Založba /*cf.

Ljubljana. V skritem kraju kapitalizma: brskanje po marksizmu, ki je izšla pri Založbi /*cf. Foto: Založba /*cf.

Ljubljana.
V skritem kraju kapitalizma: brskanje po marksizmu, ki je izšla pri Založbi /*cf.
Foto: Založba /*cf.

Ljubljana. Knjiga Minerali, vitamini in druge izbrane snovi, ki jo je izdalo Slovensko farmacevtsko društvo. Foto: Slovensko farmacevtsko društvo

Ljubljana.
Knjiga Minerali, vitamini in druge izbrane snovi, ki jo je izdalo Slovensko farmacevtsko društvo.
Foto: Slovensko farmacevtsko društvo

Ljubljana. Knjiga Zgodbe iz konzerve, ki je izšla pri Založbi ZRC. Foto: Založba ZRC

Ljubljana.
Knjiga Zgodbe iz konzerve, ki je izšla pri Založbi ZRC.
Foto: Založba ZRC

Ljubljana. V skritem kraju kapitalizma: brskanje po marksizmu, ki je izšla pri Založbi /*cf. Foto: Založba /*cf.

Ljubljana.
V skritem kraju kapitalizma: brskanje po marksizmu, ki je izšla pri Založbi /*cf.
Foto: Založba /*cf.

Majhno, manjše, najmanjše. Eseji o mikrobiologiji - knjiga o mikroorganizmih - najpomembnejši stvari na svetu

Življenje na Zemlji bi se lahko obdržalo brez ljudi, živali ali rastlin, brez virusov, bakterij, alg in gliv - bitij, ki jim s skupnim imenom rečemo mikroorganizmi - pa življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. V novi publikaciji, ki je izšla v počastitev 60. obletnice Slovenskega mikrobiološkega društva, slovenski mikrobiologi pripovedujejo o skrivnostih sveta mikroorganizmov, ki so morda neopazni, a so nepogrešljivi in sodelujejo pri vsakem delu našega vsakdana. Delo sta uredili Maja Rupnik in Romana Marinšek Logar.

Nikola Tesla: Potovanja - eruditsko delo predanega teslologa o življenju vizionarja prihodnosti

Biografija Nikole Tesle izpod peresa predanega teslologa, predavatelja in raziskovalca Mirana Perhavca, ki je izšla pri založbi Sanje, je plod večletne eruditske raziskave, ki osvetli številne doslej neznane vidike življenja svetovno znanega znanstvenika, izumitelja in humanista. Je izvrsten vodnik po sledeh izumiteljeve evropske življenjske epizode, v zaključnem delu pa obravnava njegovo smrt in skrivnostno usodo njegove dokumentacijske zapuščine. Argumentirano se sooča s številnimi zmotnimi prepričanji in miti, ki dandanes o njem krožijo v javnosti.

Minerali, vitamini in druge izbrane snovi - sistematičen popis vitaminov in mineralov in njihovega delovanja na človeka

Knjiga Minerali, vitamini in druge izbrane snovi, ki jo je izdalo Slovensko farmacevtsko društvo, predstavlja za slovenski prostor edinstveno monografijo, ki na več kot 500 straneh popisuje področje mineralov in vitaminov. Bralci lahko za vsak mineral in vitamin posebej izvedo, koliko ga potrebujejo, kakšna je klinična uporabnost in v katerih vrstah hrane ga najdejo, kakšne so posledice za zdravje ob pomanjkanju ali prekomerni uporabi ter interakcijah z učinkovinami in drugimi mikrohranili. Publikacijo so uredili Lucija Peterlin Mašič, Tomaž Vovk in Aleš Obreza, soustvarjalo pa jo je kar 40 avtorjev s področja farmacije in živilske tehnologije.

Zgodbe iz konzerve - pogled v zgodovino predelave in konzerviranja rib na Jadranu

Prispevki v knjigi Zgodbe iz konzerve, ki so jo uredili Iva Kosmos, Tanja Petrović, Martin Pogačar, izšla pa je pri Založbi ZRC, na različne načine obravnavajo ribjo konzervo in skoznjo industrijo predelave rib na Jadranu. Ta industrija je vplivala na demografijo, način življenja, logiko dela in razmerja med delom in prostim časom ter na biografije in spomine delavk in delavcev. Kot so zapisali uredniki, knjiga želi "orisati celoten zgodovinski lok - od prvih tovarn ribjih konzerv, njihovega razvoja in pomena za organizacijo družbenega življenja v obalnih in otoških mestih v času socializma do njihovega zapiranja in relociranja".

Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize - vpogled v delovanje posameznikov med epidemijo

V znanstveni monografiji Psihologija pandemije: posamezniki in družba v času koronske krize, ki je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, uredila pa sta jo Žan Lep in Kaja Hacin Beyazoglu, so predstavljeni izsledki domačih in mednarodnih raziskav slovenskih avtorjev, na temo različnih vidikov spoprijemanja z epidemijo in njenimi (psihološkimi) posledicami. Monografija je razdeljena v šest delov, ki vsebinsko obravnavajo raznolika širša področja psihološke znanosti, ugotovitve so predstavljene razumljivo, z mislijo na njihovo uporabno vrednost. Knjiga je prosto dostopna portalu E-knjige ZZFF.

Filozofski slovar - "žepni" zbornik vse človeške vednosti

Voltaire je Filozofski slovar zastavil kot "žepni" (portatif) zbornik vse človeške vednosti. Knjiga je izraz istega duha kot Dideroteva Enciklopedija ali Historični in kritični slovar Pierra Bayla. Predstavljala bi naj recenzijo, obvladljiv pregled stanja, ki ga je človeški duh dosegel do trenutne dobe. Kot slovar je knjiga nedokončana; tako kot človeška vednost ne more doseči zadnje stopnje, tako tudi ni razloga, da bi se Filozofski slovar dovršil z nekim specifičnim geslom. Knjiga je v prevodu Aljoše Kravanje izšla pri založbi Krtina.

V skritem kraju kapitalizma: brskanje po marksizmu - "knjiga o rečeh, ki jih lahko najdemo še danes, ali spet danes, v Marxovi analizi družb"

Makroekonomist Franček Drenovec se v knjigi V skritem kraju kapitalizma, ki je izšla pri Založbi /*cf, podaja v brskanje po marksistični tradiciji. Izid bo pospremil tudi pogovor med avtorjem knjige in Gorazdom Kovačičem, ki ga bodo v torek, 22. decembra, premierno objavili na blogu založbe in Youtube kanalu ZRC SAZU. Kot so zapisali v napovedi dogodka, je avtor v knjigi "nadgradil svoje teze iz prejšnjih dveh knjig, Kolaps elite in O blaginji in napredku. Vprašal se je, kakšno proizvodnjo, delo in potrošnjo lahko razvijamo po koncu industrijskega kapitalizma in odprl perspektivo razvoja javnih storitev. To novo gospodarstvo je lahko tudi odgovor na naraščajočo okoljsko krizo. Pogoj za premik vanj je prenova države in miselnega okvira državljanov po neoliberalnem opustošenju."

Ekosistemske storitve tal v Alpah - opozorilo o pomenu tal, kot temeljni sestavini kopenskih ekosistemov

V knjigi Ekosistemske storitve tal v Alpah, ki jo je izdal Kmetijski inštitut Slovenije, avtorji opisujejo nekatera javnosti premalo poznana dejstva o funkcijah tal in ekosistemskih storitvah tal, kot je kroženje hranil, zadrževanje vode v tleh, vloga tal za biotsko pestrost, pridelavo hrane, prirast zelene biomase in vpliv tal na dobrobit človeka. Knjiga je prevod dela, ki je nastalo v okviru EU projekta Links4Soils v sodelovanju s partnerji iz Italije Avstrije, Nemčije, Francije in Slovenije. Dostopna je v elektronski obliki na si.alpinesoil.eu.

Biodiverziteta biogenih formacij: zakladnica slovenskega morja - knjiga, ki razkriva bogastvo slovenskega morja

Biogene formacije so izjemno pestra življenjska okolja, kjer biva izredno veliko število vrst. Najbolj znani so tropski koralni grebeni, malokdo pa ve, da se biogene formacije pojavljajo tudi v slovenskem morju. Knjiga Biodiverziteta biogenih formacij: zakladnica slovenskega morja avtorjev Lovrenca Lipeja, Martine Orlando - Bonaca, Valentine Pitacco in Boruta Mavriča, ki je izšla pri Nacionalnem inštitutu za biologijo, je nastala prav z namenom, da predstavijo delček tega bogastva, ki ga premore naše morje. Na več kot 200 straneh, opremljenih z bogatim slikovnim gradivom, predstavljajo šest tipov biogenih formacij iz Tržaškega zaliva in 120 vrst rastlin in živali, ki jih tam najdemo.