STAznanost

Projekt Interreg Adrion Dinalpconnect z uvodnim virtualnim srečanjem

Ljubljana, 22. novembra - Projekt Interreg Adrion, ki se je začel marca letos, naslavlja čezmejno ekološko povezljivost med Alpami in Dinaridi. Na uvodnem virtualnem srečanju se je zbralo več kot 40 projektnih in pridruženih partnerjev konzorcija Dinalpconnect iz Slovenije, Hrvaške, Italije, BiH, Albanije, Grčije in Črne gore, zaključek projekta pa je predviden v avgustu leta 2022.

Izvajanje projekta poteka v okviru drugega razpisa Interreg V-B Jadransko-jonski program Adrion 2014-2020, ki vključuje Evropski sklad za regionalni razvoj in Instrument za predpristopno pomoč.

Vodja projekta Irena Bertoncelj je, v imenu Kmetijskega inštituta Slovenije kot vodilnega partnerja, udeležencem predstavila ključne izzive in cilje, s katerimi se nameravajo ukvarjati v okviru DINALPCONNECT. Na Balkanskem polotoku namreč vladajo specifične politične in gospodarske razmere, zaradi česar so nastale čezmejne ovire za ekološko povezljivost.

Cilj projekta je torej ukrepanje na področju ekoloških procesov in okrepitev meddržavnega ter sektorskega sodelovanja za izboljšanje ekološke povezljivosti na območju med Alpami in Dinaridi, z namenom dolgoročne zaščite biotske raznovrstnosti glede na prihajajoče podnebne spremembe.

Podporo projektu sta izkazala tudi gostujoča govornika, predstavnik Strategije EU za jadransko-jonsko regijo Mitja Bricelj in predstavnica Strategije EU za alpsko regijo Tina Trampuš. Bricelj je projekt označil kot zelo pomembnega za Evropo in vse države, ki predstavljajo stik med alpskim in dinarskim ekosistemom ter jadransko in podonavsko regijo.

Konzorcij partnerjev sestavlja 11 projektnih partnerjev iz sedmih držav in sicer Kmetijski inštitut Slovenije, Združenje BIOM, Zavod za gozdove Slovenije, Julijski predalpski naravni park, Natura Jadera - Javna ustanova za upravljanje zavarovanih območij v Zadarski županiji, nevladna organizacija Dinarica v sodelovanju z WWF Adria, Partnerstvo razvojnih rešitev, Univerza za agronomijo v Atenah, Evropska akademija v Bolzanu, Center za energijo, okolje in vire iz Sarajeva ter črnogorsko ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja.