STAznanost

Vlada podpira preobrazbo evropskega raziskovalnega prostora

Ljubljana, 22. novembra - Vlada je na zadnji seji podprla vizijo Evropske komisije o prihodnjem razvoju eevropskega prostora za raziskave in inovacije. Komisija predlaga ambiciozen pristop k njegovi preobrazbi, vlada pa meni, da bo nadgradnja aktivneje prispevala k preoblikovanju in učinkovitosti trajnostnega modela razvoja ter k zelenemu in digitalnemu prehodu.

Nadgradnja razvojnega modela evropskega raziskovalnega prostora je ključna za ustvarjanje in učinkovitejšo uporabo odličnega znanja, ki je del evropske identitete in temelj njene konkurenčnosti, je v utemeljitvi zapisala vlada.

Tesnejše povezovanje z evropskim izobraževalnim prostorom pa bo po navedbah vlade zagotavljalo kontinuirano ustvarjanje in nemoten pretok potrebnega odličnega znanja in s tem krepitev evropskega razvojnega modela, temelječega na odličnosti, konkurenčnosti in trajnosti.

Slovenija se bo v času predsedovanja Svetu EU osredotočila na nadgradnjo koncepta, novo paradigmo prioritet in ukrepov evropskega raziskovalnega prostora, pa tudi njenega upravljanja in spremljanja, so zapisali. S stališčem bo vlada seznanila DZ.

Evropska komisija je sporočilo o novem evropskem raziskovalnem prostoru za raziskave in inovacije, v katerem je predstavila nov načrt za podporo zelenemu in digitalnemu prehodu ter okrevanju EU, sprejela 30. septembra.

S konkurenčnim in odprtim novim evropskim raziskovalnim prostorom, ki bo temeljil na odličnosti in v središče postavil talente, se bo izboljšalo raziskovalno in inovativno okolje v Evropi, pospešil prehod EU na podnebno nevtralnost, okrepil vodilni položaj EU na digitalnem področju, podprlo njeno okrevanje po družbenih in gospodarskih posledicah koronavirusne krize ter okrepila njena odpornost na prihodnje krize, so zapisali v komisiji.

Komisija je določila strateške cilje in ukrepe, ki jih je treba izvajati v tesnem sodelovanju z državami članicami in katerih namen je dati prednost naložbam in reformam pri raziskavah in inovacijah s ciljem, da se tri odstotke BDP nameni raziskavam in inovacijam EU, izboljšati dostop raziskovalcev po vsej EU do odličnosti, omogočiti, da se rezultati raziskav prenesejo v gospodarstvo, in spodbujati mobilnost raziskovalcev.

Poleg tega bo komisija še naprej spodbujala možnosti za razvoj znanj in spretnosti ter poklicni razvoj v EU, enakost spolov ter boljši dostop do javno financiranih strokovno pregledanih znanstvenih dognanj.