STAznanost
Medicina in zdravje

Prizadevanja za slovenski raziskovalni center za diagnostiko in terapije raka

Ljubljana, 20. novembra - Slovenski strokovnjaki z različnih področij si prizadevajo za postavitev raziskovalnega centra na področju napredne diagnostike in terapije raka, za katerega se je ideja porodila ob aktualnih načrtih o Slovenskem centru za protonsko terapijo (SIPTC). Tematiki raziskovanja in terapij raka bo prihodnji teden posvečen tudi strokovni spletni dogodek.

Primož Strojan z Onkološkega inštituta Ljubljana meni, da bi bila vzpostavitev platforme, poimenovane RC Advance, kjer bi lahko deležniki, kot so raziskovalci, tehnološka podjetja in medicina, prispevali različne poglede na reševanje problemov, zelo dragocena.

"Ustvariti platformo, kjer bo potekala izmenjava različnih idej različnih partnerjev (...), je vsekakor več kot dobrodošla. Na tem področju lahko Slovenija veliko ponudi tudi v svetovnem merilu," je dejal v pogovoru za STA.

Profesor Robert Jeraj z Univerze v Wisconsinu prednost platforme vidi ravno v povezovanju, saj je kljub majhnosti Slovenije slovenska znanost razmeroma nepovezana. "Združevanje raziskovalne sfere okoli enega problema v enem prostoru in času zagotovo prinese sinergije, ki drugače ne bi bile mogoče. To je tudi osnovni namen in cilj takšnega raziskovalnega centra."

V iniciativo so vpeti strokovnjaki z različnih področij medicine, eksperimentalne in klinične onkologije, medicinske fizike, fizike delcev ter informacijskih tehnologij.

Pri sodobnih metodah diagnostike in zdravljenja raka imajo poleg same medicine namreč vedno večjo vlogo tudi druge znanosti. Kot poudarja Jeraj, je medicinska fizika zelo pomembna ravno pri slikanju in zdravljenju tumorjev.

"V smislu diagnostike je v prvi fazi vprašanje, ali ima nekdo raka ali ne (...) V naslednjem koraku, ko je ugotovljeno, da je rak prisoten, je treba tumor zelo natančno lokalizirati, da pri obsevanju ne bi prišlo do poškodb okoliškega tkiva," je ponazoril.

Pri tem gre za prehod iz osnovnega kvalitativnega merjenja oziroma določanja, ali tumor obstaja ali ne, v kvantitativno slikanje oziroma natančne meritve: "V zadnjih letih je prišlo do velikega premika med kvalitativnim in kvantitativnim slikanjem, ki ga potem lahko uporabljamo za takšne namene. To pa vključuje zelo kompleksne naprave, ki jih moramo razumeti, kako delujejo."

Kot nadaljuje, je to le eno od področij medicinske fizike, ki pa je v Sloveniji tudi nasploh zelo dobro razvita in je eden ključnih partnerjev pri sodobnih metodah diagnostike in terapije.

Kot poudarjajo snovalci ideje, v Sloveniji že obstaja nekaj središč znanja, ki bodo lahko ključno prispevali k ustanovitvi RC Advance, med drugim so to oba univerzitetna klinična centra in Onkološki inštitut Ljubljana, ki so regijsko uveljavljeni centri za diagnostiko in zdravljenje raka, številne fakultete ter raziskovalne in izobraževalne ustanove, kot sta Institut Jožef Stefan in SRIP Zdravje - medicina.

RC Advance bi deloval kot samostojna enota z željo, da bi bila večina onkoloških bolnikov vključena v klinične raziskave, ki bodo vključevale napredno diagnostiko ter terapevtske postopke različnih onkoloških terapij, kot so protonska terapija, imunoterapija in tarčna terapija.

Ravno zato je tako tesno povezan s prizadevanji za postavitev Slovenskega centra za protonsko terapijo, ki predstavlja pomembno dopolnitev konvencionalni radioterapiji. Kot sta pojasnila sogovornika, je prednost protonske terapije predvsem v natančnejši dostavi potrebne doze obsevanja, saj prejme okoliško tkivo občutno manj radiacije in je s tem manj prizadeto.

Takšen center za protonsko terapijo močno podpira tudi Strojan, ki meni, da bi za medicinsko stroko predstavljal izjemen izziv, saj bi lahko širili svoje znanje, hkrati pa utrdili položaj Onkološkega inštituta kot največjega in vodilnega radioterapevtskega centra v regiji.

Tematiki raziskovanja in terapij raka bo prihodnji teden posvečen tudi strokoven spletni dogodek. Na dogodku, ki ga organizirajo Slovensko inovacijsko stičišče, SRIP Zdravje medicina in Cosylab, bodo med drugim spregovorili tudi profesor Rock Mackie z Univerze v Wisconsinu, Thomas Bortfeld iz bostonske bolnišnice Massachusetts General Hospital ter slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo najširšo paleto strokovnih znanj, povezanih z razvojem protonske terapije v Sloveniji.