STAznanost
Humanistika in družboslovje

Portal Fran s številnimi novostmi, tudi Slovarjem pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov

Ljubljana, 4. decembra - Jezikoslovke in jezikoslovci z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU so ob Ta veselem dnevu kulture tradicionalno predstavili novosti na portalu Fran. Te letos ne zajemajo le novih besed v Sprotnem slovarju slovenskega jezika, ki jih je leto 2020 zaradi izrednih okoliščin naplavilo kar nekaj, temveč še marsikaj drugega.

Fran je bogatejši za Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, na portalu je poslej mogoče preveriti t.i. neglagolsko vezljivost, posodobljeni ePravopis in Pravopisne kategorije ePravopisa pa prinašajo približno 1100 novih slovarskih sestavkov, je mogoče prebrati v ZRCalniku.

Prirastek Sprotnega slovarja slovenskega jezika prinaša 153 novih besed, od tega jih je bila petdeseterica že objavljena v t.i. koronskem Franu - posebnem dodatku portala Fran v prvem valu pandemije spomladi 2020. Po besedah avtorja slovarja Domna Krvine je polovica letošnjega prirastka koronskega. Slovar prinaša zlasti najnovejše besedje, ki ga še ni v drugih slovarjih in je vzniknilo zaradi spremenjenih okoliščin, posamezne besede pa lahko predlagajo tudi jezikovni uporabniki.

Kot čisto na novo nastalo Krvina izpostavi predvsem t.i. koronabesedje, to so zveze in tvorjenke s prvim delom korona-, recimo koronabedak, koronadenar. Potem so tu tvorjenke, kot so kovidni (oddelek), v tretji kategoriji novih besed pa so izrazi in besedne zveze, ki so se doslej v zdravstvu že uporabljale, zaradi pandemije pa so prešle v bolj splošno rabo, kot denimo pridružene bolezni.

Spletni Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov je sestavil Matej Meterc. Gre za prvi t.i. paremiološki slovar za slovenščino. "Vsebuje pregovore, reke, vraže, napotila, velerizme, antipregovore, frazeološke replike in druge žanre, ki jih proučuje paremiologija," pojasnjuje Meterc. Med njimi močno prevladuje glavni paremiološki žanr - pregovor.

Novost na Franu, pa tudi vobče, je Slovar neglagolske vezljivosti. Od lanskega decembra je na portalu Vezljivostni slovar slovenskih glagolov, katerega avtorica je Andreja Žele. Tokrat je pod drobnogled vzela t.i. neglagolsko vezljivost ali valenco. Kot je razložila, je neglagolska vezljivost v slovarjih obdelana razmeroma redko, saj se ti lotevajo pretežno glagolske vezljivosti.

Prvi prirastek Slovarja neglagolske vezljivosti vsebuje 120 iztočnic, od katerih ima vsaka nekaj podpomenskih razdelkov. Če ima torej vsaka v povprečju po tri razdelke, jih je že skoraj 400, je pojasnila avtorica.

Posodobljeni ePravopis in Pravopisne kategorije ePravopisa prinašajo približno 1100 novih slovarskih sestavkov. Helena Dobrovoljc opozarja zlasti na sestavke, ki se nanašajo na poglavje o zapisu male in velike začetnice in vključujejo imena pripadnikov skupin, gibanj, političnih strank, nagrajence, redovnike.

Posodobljena je tudi zunanja podoba portala, za katero je poskrbel oblikovalec vizualnih komunikacij Dušan Grobovšek. Pri (pre)oblikovanju Frana se je poskušal držati načela, naj portal vsebuje tiste najnujnejše vizualne elemente, ki so še potrebni, da človeku nič ne vzbuja nelagodja in obenem hitro najde, kar hoče.

Končno pa bodo uporabniki lahko spoznali tudi samega Frana Ramovša, ki ga je narisal znani karikaturist Ciril Horjak, je še mogoče prebrati v ZRCalniku.