STAznanost

Svet za znanost in tehnologijo vlado poziva k ustreznemu financiranju dejavnosti

Ljubljana, 8. decembra - Svet za znanost in tehnologijo poziva vlado, da sredstva evropske kohezijske politike za naslednje programsko obdobje, sredstva iz programa za okrevanje in odpornost ter druga razpoložljiva sredstva v čim večji meri nameni področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Od tega je namreč v veliki meri odvisna konkurenčnost Slovenije, so poudarili.

Kot so sporočili iz tega najvišjega vladnega posvetovalnega telesa za področje raziskav in inovacij, je od financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti v veliki meri odvisna prihodnja konkurenčnost Slovenije ter njeno mesto v jedru ali periferiji EU.

"Vlado pozivamo, da naj ambiciozno pristopi h krepitvi raziskovalnih kapacitet - tako na ravni infrastrukture kot tudi na ravni raziskovalnih kadrov in drugih pogojev za raziskovalno delo," so dodali.

Svet za znanost in tehnologijo ima 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Vodi ga Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici.