STAznanost

Odbor za podnebno politiko pozval k oblikovanju podnebne koalicije

Ljubljana, 12. decembra - Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku republike je ob peti obletnici podpisa pariškega podnebnega sporazuma pozval k oblikovanju podnebne koalicije ter k določitvi alternativnih virov energije. Vlado je pozval, naj politiko reševanja podnebne krize umesti v vrh prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Kot so danes sporočili iz Urada predsednika republike Boruta Pahorja, je odbor vlado pozval k temu, da "na vključujoč način vodi razpravo v pripravi dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki jo bo prihodnje leto sprejemal DZ". Vse deležnike pa je pozval k "vključujoči razpravi in sodelovanju pri poenotenju stališč za dosego ciljev pariškega sporazuma ter k uveljavitvi jasnih in konkretnih rešitev".

"Slovenija naj nemudoma določi alternativne vire energije, ureditve prometa in materiale, ki bodo varni, dostopni vsem, komplementarni naravnim danostim Slovenije ter ki bodo upoštevali okoljevarstvene, naravovarstvene in vidike trajnostnega razvoja," je zapisal odbor. V tem smislu je predlagal, naj se denimo prepove uporabo plastike za enkratno uporabo, zmanjša in preprečuje nastajanje odpadne hrane in ostalih odpadkov ter naredi energetsko sanacijo stavb v državni lasti.

Stalni odbor je, kot so še navedli v uradu, ugotovil, da je javnost prepoznala vprašanji podnebne prihodnosti in pravičnosti kot ključni vprašanji današnjega časa in terja, da ju odločevalci rešujejo kot podnebno krizo. Ob tem je ocenil, da je koronska kriza podnebno krizo dodatno poglobila, ter izrazil zaskrbljenost, ker je Slovenija v raziskavi Climate Change Performance Index nazadovala s 44. na 51. mesto.

Odbor je pozdravil petkov dogovor voditeljev članic EU o zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov do leta 2030 s sedanjih 40 na najmanj 55 odstotkov glede na leto 1990. Strokovnjaki so po tem dogovoru izpostavili izziv implementacije zastavljenega, nevladni sektor pa je menil, da so voditelji premalo ambiciozni.