STAznanost

ARRS med podpisnicami dogovora, ki bo poenostavil prijavo in izbor projektov

Ljubljana, 24. decembra - ARRS je ena izmed 12 evropskih agencij, ki so podpisale dogovor, s katerim želijo poenostaviti prijavo in izbor skupnih projektov Weave. Dogovor bo raziskovalcem omogočil prijavo skupnega projekta pri eni, vodilni agenciji, ki bo projekt tudi ocenila, kar po navedbah ARRS prinaša bistveno administrativno razbremenitev za prijavitelje.

Kot so sporočili iz Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS), je 12 nacionalnih agencij za financiranje raziskav in razvoja, med njimi tudi ARRS, najavilo začetek sodelovanja in sofinanciranja znanstveno odličnih dvostranskih oziroma tristranskih raziskovalnih projektov Weave na podlagi dogovora o multilateralni vodilni agenciji.

Dogovor so v letu 2020 poleg ARRS podpisale tudi DFG (Nemčija), FNR (Luksemburg), FNRS (Belgija), FORMAS (Švedska), FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GACR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska), RCN (Norveška) in SNSF (Švica).

Nova shema multilateralne vodilne agencije raziskovalcem omogoča prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij - vodilni agenciji, - ki izvede ocenjevalni postopek skupne prijave. Shema tako po navedbah ARRS za prijavitelje skupnega raziskovalnega projekta pomeni bistveno administrativno razbremenitev.

"Recenzijski postopek za skupni projekt namreč izvede le ena izmed agencij. Če je projekt v recenzijskem postopku uspešen in ga vodilna agencija predlaga v sofinanciranje, partnerske agencije prevzamejo sofinanciranje svojega dela raziskovalnega projekta brez dodatnega recenzijskega postopka, saj tovrstno sodelovanje pomeni tudi medsebojno priznavanje skladnosti ocenjevalnih postopkov in vzpostavitev načela zaupanja, na katerem temelji shema vodilne agencije," so pojasnili na ARRS.

Weave sicer po navedbah ARRS ne vzpostavlja novega instrumenta, pač pa bodo agencije povezale svoje obstoječe instrumente za financiranje raziskovalnih projektov. Vsaka od sodelujočih agencij bo za ta namen sodelovala z enim od svojih že utečenih instrumentov financiranja. "Projekti se bodo izvajali pod imenom Weave z namenom, da spodbujajo odlično znanost na način, da se raziskovalci povežejo v okviru skupnih raziskovalnih projektov, ki presegajo regionalne oz. državne meje," so zapisali na ARRS.

ARRS bo imela v letu 2021 tovrstno sodelovanje vzpostavljeno s FWF (Avstrija), FWO (Belgija), GACR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska) in SNSF (Švica). V roku petletnega prehodnega obdobja pa bo sodelovanje v okviru tega instrumenta vzpostavljeno z vsemi podpisnicami dogovora.

Januarja 2021 bo ARRS objavila javna razpisa za slovenske prijavitelje za financiranje skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer sta v vlogi vodilne agencije avstrijska FWF in flamska agencija FWO. V letu 2021 bo sledila objava javnih razpisov, kjer bodo v vlogi vodilne agencije tudi GACR (Češka), HRZZ (Hrvaška), NCN (Poljska) in SNSF (Švica). Prav tako bo objavljen javni razpis, kjer bo ARRS v vlogi vodilne agencije, to je vsakoletni razpis za raziskovalne projekte.

Shema multilateralne vodilne agencije nadgrajuje dosedanje bilateralne sheme vodilne agencije in širi sodelovanje med agencijami več držav. Podpisnice dogovora so s podporo Science Europe razvile interaktivno aplikacijo, ki bo raziskovalcem olajšala iskanje priložnosti za prijavo skupnih raziskovalnih projektov Weave.