STAznanost

Evropski raziskovalci za skupno evropsko vizijo za upravljanje pandemije

Ljubljana, 19. decembra - Skupina 20 priznanih evropskih raziskovalcev, ki se aktivno ukvarjajo s problematiko širjenja novega koronavirusa, je pripravila poziv vladam evropskih držav k oblikovanju skupne vizije za upravljanje pandemije. Ta naj temelji na prizadevanju za zmanjšanje števila okužb, za ohranitev tega nizkega števila in na oblikovanju skupne strategije.

Poziv je objavil znanstveni portal The Lancet. Ob njegovih avtorjih in številnih evropskih raziskovalcih so ga podpisali tudi številni slovenski predstojniki izobraževalnih in raziskovalnih institucij.

Kot je navedeno v pozivu, pandemija novega koronavirusa po vsej Evropi povzroča številne smrtne žrtve, obremenjuje družbo in zdravstveni sistem ter škoduje gospodarstvu. Kljub temu evropske vlade še vedno niso razvile skupne vizije za upravljanje pandemije.

Cepiva bodo sicer pomagala nadzorovati virus, vendar šele konec leta 2021. Kot opozarjajo podpisniki, je pričakovati nove valove okužb, kar bi posledično povzročilo nadaljnjo škodo zdravju, družbi, delovnim mestom in podjetjem. Skupni ukrepi in skupni cilji evropskih držav so po njihovem mnenju ključnega pomena.

Zato pozivajo k močnemu, usklajenemu evropskemu odzivu in jasno opredeljenim ciljem. Vzdrževanje nizkega števila primerov okužb namreč rešuje življenja, pa tudi delovna mesta in podjetja. Prav tako je pri nizkem številu primerov učinkovitejši nadzor širjenja okužb.

Po prepričanju podpisnikov sledenje stikov in karantena pri visoki razširjenosti nista izvedljiva. Za nesprejemljivo pa ocenjujejo ciljanje na naravno pridobljeno populacijsko imunost.

Za boljše obvladovanje pandemije covida-19 tako predlagajo strategijo s tremi ključnimi elementi. Cilj prvega je doseči nizko število primerov oz. največ 10 novih primerov okužbe na milijon ljudi na dan. Prepričani so, da je ta cilj najpozneje spomladi mogoče z ustreznimi ukrepi doseči po vsej Evropi.

Drugi element je ohranjanje nizkega števila primerov, in sicer s ciljno usmerjenimi preventivnimi ukrepi, kot so nošenje mask, higiena, zmerno zmanjšanje stikov, testiranje in sledenje stikom. Tretji element pa je oblikovanje skupne strategije za izločanje, nadzorovanje, cepljenje, zaščito tveganih in podporo tistim, ki jih pandemija covida-19 najbolj prizadene.

Vlade po Evropi pozivajo, naj se dogovorijo o jasno oblikovanih skupnih ciljih, uskladijo svoja prizadevanja, razvijejo regionalno prilagojene strategije za dosego ciljev in si tako odločno prizadevajo za močno zmanjšanje števila primerov.