STAznanost

Umrl je velikan gozdarske stroke Dušan Mlinšek

Ljubljana, 20. decembra - V torek je umrl profesor Dušan Mlinšek, star 95 let. Kot so v skupnem sporočilu za javnost zapisali na ljubljanski biotehnološki fakulteti, Zavodu za gozdove Slovenije in v združenju Pro Silva Europe, je bil Mlinšek velikan svetovnega gozdarstva in odločen zagovornik sonaravnosti pri upravljanju z gozdom.

Mlinšek je bil upokojen profesor za gojenje gozdov in krajinsko ekologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, zaslužni profesor, ambasador znanosti Republike Slovenije, nekdanji predsednik Svetovne zveze gozdarskih raziskovalnih organizacij (IUFRO) in ustanovni član mednarodne organizacije Pro Silva.

Rodil se je leta 1925 v Velenju. Študij gozdarstva je končal v Zagrebu, doktoriral pa je v Zürichu. Že v svojem praktičnem udejstvovanju se je usmerjal v raziskovanje, se zavzemal za sonaravno gospodarjenje z gozdovi in stkal močne vezi s tujino. Na slovenjgraškem območju je razvil tudi izvirno metodo postopne preobrazbe zasmrečenih in degradiranih gozdov.

Po zaposlitvi na ljubljanski biotehniški fakulteti leta 1960 je nato za sonaravno gospodarjenje z gozdom navduševal še generacije študentov. Bil je vodja katedre za gojenje gozdov, predstojnik oddelka za gozdarstvo na ljubljanski univerzi, prodekan in dekan biotehniške fakultete. Njegov raziskovalni opus obsega več kot dvesto del in več knjig.

V sklopu IUFRO je leta 1971 prevzel vodenje divizije za gojenje gozdov in leta 1982 postal predsednik celotne organizacije. Leta 1986 je pod njegovim vodstvom v Ljubljani potekal tudi svetovni kongres zveze. Leta 1989 je bil s povezovanjem zagovornikov negolosečnega gospodarjenja z gozdovi zaslužen za ustanovitev evropskega združenja za integrirano upravljanje z gozdom Pro Silva.

Mlinšek je za svoje delo prejel tudi številne nagrade in mednarodna priznanja ter naziva ambasador znanosti RS in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Bil je dopisni član Akademije gozdarskih znanosti v Firencah, leta 1997 je prejel častni doktorat Univerze v Oslu, leta 2007 pa je postal častni občan Mestne občine Velenje.

Mlinšek je kot eden glavnih pobudnikov ekološkega gojenja gozdov značilno prispeval k razvoju gozdarske in naravovarstvene stroke, veliko pa je prispeval tudi k mednarodnemu ugledu Slovenije in slovenskega gozdarstva, so v skupnem sporočilu za javnost še zapisali na ljubljanski biotehniški fakulteti, zavodu za gozdove in zvezi Pro Silva.