STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Slovenski znanstvenik do sredstev ERC za projekt s področja vodikovih gorivnih celic

Ljubljana, 8. januarja - Znanstvenik Nejc Hodnik s Kemijskega inštituta se je uspešno prijavil na razpis Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za financiranje presoje inovacijskega potenciala raziskovalnih projektov. Njegov projekt se nanaša na področje katalizatorjev za vodikove gorivne celice.

Nejc Hodnik, raziskovalec z Odseka za kemijo materialov in vodja Laboratorija za elektrokatalizo na Kemijskem inštitutu, je za raziskave elektrokatalizatorjev že leta 2019 prejel prestižni projekt ERC za raziskovalce na začetku samostojne raziskovalne poti (ERC Starting Grant), so sporočili iz Kemijskega inštituta.

Zdaj pa je prepričal še na razpisu za ERC Proof of Concept 2020, ki je namenjen financiranju presoje inovacijskega potenciala raziskovalnih projektov. Hodnik bo tako v okviru tega projekta lahko naredil prve korake h komercializaciji novega postopka za proizvodnjo boljših in naprednejših katalizatorjev za vodikove gorivne celice.

Sredstva v okviru mehanizma ERC Proof of Concept Grant podeljuje Evropski raziskovalni svet z namenom financiranja začetnih faz prenosa temeljnih znanstvenih odkritij v uporabo. S pomočjo tovrstnega projekta, ki ga lahko pridobijo le raziskovalci, ki že imajo raziskovalni projekt ERC, je prenos znanstvenih dognanj v elemente s tržno ali družbeno vrednostjo veliko lažji, pojasnjujejo v Kemijskem inštitutu.

Znanstveniki namreč s sredstvi projekta financirajo razvoj, patentno zaščito, analizo trga, povezavo s potencialnimi partnerji in začetne stopnje komercializacije oz. prenosa temeljnih znanstvenih odkritij v širšo uporabo.

Novo pridobljeni projekt StableCat temelji na rezultatih tekočega ERC-projekta z imenom 123STABLE za raziskovalce na začetku samostojne raziskovalne poti, ki ga je Hodnik pridobil že v letu 2019. V tem projektu raziskuje, kako se spreminja atomska struktura nanodelcev elektrokatalizatorjev pri delovanju v nizkotemperaturnih gorivnih celicah in elektrolizerjih.

Pridobljeno znanje bo osnova za načrtovanje novih stabilnih struktur nanodelcev katalizatorjev. To bo posledično vodilo k razvoju boljših in naprednejših katalizatorjev, kar predstavlja pomemben doprinos v razvoju vodikove ekonomije.

Po navedbah Kemijskega inštituta gre za projekt, ki v najširšem kontekstu sega na področje čiste energije oziroma vodikove ekonomije. Slednja velja za enega od prihodnjih stebrov nizkoogljične družbe, saj je vodik pomemben obnovljiv nosilec energije (energijski vektor), njegove zaloge pa so tako rekoč neomejene.

V lanskem letu je sicer skupina s Kemijskega inštituta ob pomembnem prispevku Matije Gatala vložila patentno prijavo za novo metodo proizvodnje katalizatorjev za vodikove gorivne celice. V projektu načrtujejo nadaljnji razvoj proizvodnje katalizatorja in demonstracijo produkta v realnem okolju vodikove gorivne celice.

Ekipa bo prav tako ustanovila odcepljeno podjetje in pričela z razvojem poslovnega načrta, zgodnjo strategijo komercializacije ter zbiranja sredstev za postavitev pilotne proizvodnje. Projekt bo trajal 18 mesecev in v njem bo sodeloval tudi strokovnjak za prenos tehnologij Tomaž Bizjak.

Hodnikov projekt ERC Proof of Concept je po navedbah inštituta tokrat edini slovenski projekt, ki je prepričal recenzente Evropskega raziskovalnega sveta. Na tokratni razpis je prispelo 205 vlog in le 55 so jih sprejeli v financiranje. Prijava Nejca Hodnika je bila uvrščena na 9. mesto.

Za Kemijski inštitut je sicer to že že drugi projekt ERC Proof of Concept, prvega je lani prejel Roman Jerala. Kemijski inštitut se doslej lahko pohvali tudi že s štirimi raziskovalnimi ERC-projekti.