STAznanost

Radijska astronomija v rokah mladih raziskovalcev

Ljubljana, 17. januarja - Mlada raziskovalca Andrej Brešan in Rok Vogrinčič sta leta 2017 dobila idejo o postavitvi radijskega teleskopa, s katerim je mogoče merjenje prisotnosti vode v vesolju. Projekt gradnje in montaže radijskega teleskopa poteka v sodelovanju Fakultete za matematiko in fiziko ter Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani z Astronomskim društvom Kmica iz Murske Sobote.

Ljubljana. Celotna postavitev naprave za testiranje anten - sprejemna antena (levo), oddajna LPDA antena (sredina) ter visokofrekvenčni generator in napajalnik (desno). Foto: AD Kmica

Ljubljana.
Celotna postavitev naprave za testiranje anten - sprejemna antena (levo), oddajna LPDA antena (sredina) ter visokofrekvenčni generator in napajalnik (desno).
Foto: AD Kmica

Ljubljana. Izgradnja žarilca tipa Kumar-K4 za sprejem signala molekule OH pri valovni dolžini 18 cm, v katerem je vgrajena sprejemna antena, ki bo postavljen v gorišču parabole. Foto: AD Kmica

Ljubljana.
Izgradnja žarilca tipa Kumar-K4 za sprejem signala molekule OH pri valovni dolžini 18 cm, v katerem je vgrajena sprejemna antena, ki bo postavljen v gorišču parabole.
Foto: AD Kmica

Radijski teleskop je merilni instrument, ki omogoča opazovanje radijskih valov iz vesolja. Astronomi vesolja namreč ne opazujejo le z običajnimi optičnimi teleskopi, saj nebesna telesa oddajajo tudi prostemu očesu nevidno svetlobo. Taka je denimo infrardeča svetloba, ki jo občutimo kot toploto. S tovrstnimi opazovanji se ukvarja radijska astronomija, s katero se v Sloveniji ukvarja le nekaj ljubiteljskih astronomov. Poleg raziskovalne dejavnosti je cilj projekta med drugim tudi vzpostavitev radijskih astronomskih opazovanj na univerzitetni ravni z namenom interdisciplinarnega povezovanja različnih tehniških smeri in ustanov.

Primarna naloga teleskopa je merjenje prisotnosti vode v vesolju z opazovanjem signala, ki ga oddaja molekula OH pri valovni dolžini 18 centimetrov. Molekula vode (H2O) se v vesolju zaradi sevanja namreč razcepi v molekulo OH, ta pa je ena od najbolj pogostih molekul v vesolju. V našem Osončju jo lahko najdemo v atmosferah velikih plinastih planetov, kot sta denimo Jupiter in Saturn.

Opazovanje tega signala nudi informacije o razmerah v opazovanem območju, kot so temperatura, gostota, magnetno polje, hitrost in oddaljenost do opazovanega objekta. S pomočjo teh parametrov je možen globlji vpogled v možnosti razvoja življenja drugod po vesolju, obenem pa tudi bolj jasen izvor vode na našem planetu.

Raziskovalca Andrej Brešan in Rok Vogrinčič sta s projektom začela januarja 2017, ko sta izdelala žarilec za opazovanje radijskih signalov molekule OH, kasneje pa se jima je pridružil še Vid Primožič, s katerim so nadaljevali delo na preostalih komponentah teleskopa. Projekt namreč zajema načrtovanje nosilne konstrukcije parabolične antene, sistema za usmerjanje parabole, nakup materiala in izdelavo konstrukcije, poleg tega pa so potrebne tudi ustrezne elektronske komponente za sprejemanje radijskih signalov.

"Pri iskanju lokacije smo naleteli na posluh občine Miren-Kostanjevica," so pojasnili raziskovalci. Teleskop bodo postavili v bližini Nove vasi, pred tem pa je potrebno pridobiti še soglasje vodovarstvenega področja in območja Nature 2000 ter gradbeno dovoljenje za postavitev betonskega temelja za enostaven objekt, ki ima omejitev na pet metrov višine.

"Sodobni raziskovalni projekti niso poceni in tudi naš radijski teleskop ni izjema," je poudarila ekipa raziskovalcev. Skupni strošek izdelave teleskopa je ocenjen na nekaj manj kot 10.000 evrov, v dveh letih in pol pa so uspeli zbrati že več kot polovico sredstev. Podporo pri donatorskih sredstvih jim omogočajo sodelujoče institucije, nasvete in pomoč pri konstruiranju pa sta jim ponudila tudi astronomsko društvo Fara ob Soči iz Italije ter astronomski observatorij za radijsko opazovanje Sonca v Bazovici.

Kolektiv mladih raziskovalcev pričakuje, da bo teleskop poskusno deloval do poletja, podrobnosti projekta, napredek in novice o gradnji pa so sicer na voljo na spletni strani http://www.kmica.si/?page_id=1231.