STAznanost

Celjski inštitut za okolje in prostor dopolnil recenzijo o sosežigu odpadkov v Tešu

Šoštanj, 23. januarja - Celjski inštitut za okolje in prostor je na zahtevo šoštanjske občine dopolnil recenzijo o sosežigu nenevarnih odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj (Teš). Tudi v dopolnjeni recenziji se je inštitut izrekel proti sosežigu odpadkov, saj bo po njegovem mnenju vpliv na okolje pri sosežigu odpadkov večji kot pri sežigu samo lignita.

Teš je v lanskem poročilu o vplivih sosežiga ugotavljal, da je elektrarna primerna za sosežig goriva iz trdnih nenevarnih odpadkov (SRF). Šoštanjska občina pa je novembra lani naročila recenzijo tega poročila, v kateri je omenjeni celjski inštitut ugotovil, da bo sosežig odpadkov v Tešu negativno vplival na zdravje ljudi. Občina se je nato odločila še za dopolnitev recenzije, ki je bila narejena ta mesec.

O poročilu o vplivih na okolje za sosežig v Tešu in omenjeni recenziji bodo v sredo razpravljali šoštanjski občinski svetniki.

Kot je razvidno iz dopolnitve recenzije, je bilo izhodišče, da mora sosežig odpadkov zagotoviti enako ali nižjo raven vpliva na okolje kot pri uporabi izključno lignita. Po oceni celjskega inštituta bo emisija ogljikovega dioksida zaradi sosežiga mešanice lignita in nenevarnih odpadkov manjša, ima pa trdno gorivo SRF večje koncentracije kadmija, arzena, niklja in svinca od lignita. Vsebnost kovin je v SRF 608,5-krat večja v primerjavi z lignitom.

Prispevka vožnje s tovornjaki, ki bi v Teš vozili nenevarne odpadke, pa ni možno izračunati, ker ni znan dobavitelj trdnega goriva SRF, ugotavljajo na celjskem inštitutu.

Že prvotna recenzija je sicer pokazala, da bo sosežig nenevarnih odpadkov v Tešu z izpusti povečal obremenitev okolja s težkimi kovinami in drugimi onesnaževali, poslabšal kakovost zraka in tal ter negativno vplival na zdravje ljudi.

V Tešu pa so decembra lani ocenili, da recenzija ne odraža strokovnega mnenja o izsledkih iz poročila o presoji vplivov na okolje, ki je trenutno v obravnavi na okoljski agenciji. Kot so med drugim dodali, so trdno prepričani, da bi sosežig goriva iz nenevarnih odpadkov izboljšal obstoječo okoljsko in zdravstveno sliko v Šaleški dolini.

Teš namerava poskusni sosežig goriva SRF zagnati konec letošnjega leta, redni sosežig pa predvideva od začetka leta 2022.