STAznanost

Dejstva o cepljenju: Cepljenje z odmerkoma različnih cepiv ni priporočljivo

Ljubljana, 27. januarja - V navodilih izvajalcem cepljenja proti covidu-19 je poudarjeno, da morata biti oba odmerka cepiv istega proizvajalca. Čeprav sta cepivi, ki imata doslej v EU pogojno dovoljenje, mRNK cepivi in vsebujeta enako gensko informacijo, njuno kombiniranje ni priporočljivo, saj bi lahko zmanjšali učinkovitost, pravi Borut Štrukelj s fakultete za farmacijo.

V EU so doslej začeli cepiti z mRNK cepivoma družb Pfizer in BioNTech ter družbe Moderna. Gre za zelo podobni cepivi, saj obe temeljita na tehnologiji informacijske RNK. Pri obeh sta potrebna dva odmerka, s tem da pri Pfizerjevem cepivu drugi odmerek sledi po treh tednih, pri Moderninem pa po štirih. Kljub temu, da gre za zelo podobni cepivi, pa pristojni poudarjajo, da mora biti drugi odmerek cepiva istega proizvajalca kot prvi.

Štrukelj s fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani je za STA pojasnil, da se pri prvem odmerku začne tvoriti skupina limfocitov B, ki kasneje proizvajajo protitelesa, in limfocitov T, ki zorijo in nastanejo tudi spominske celice.

"Z drugim odmerkom popolnoma enake sestave bistveno pospešimo obe poti aktivacije imunskega sistema. mRNk je sicer enak, kar zadeva gensko informacijo, a sta cepivi narejeni po rahlo drugačni tehnologiji, zato so tu majhne razlike. Uporaba prvega odmerka enega proizvajalca in drugega odmerka drugega proizvajalca mRNK cepiva bi tako nekoliko zmanjšala učinkovitost," je pojasnil.

Glede na podatke o neželenih učinkih pa ne vidi kakšnih zadržkov glede varnosti, če bi kombinirali mRNK cepivi različnih proizvajalcev.

Kombinacija cepiv se ne priporoča tudi z regulatornega vidika. "V skrajni sili bi šlo, a mora to odobriti Evropska agencija za zdravila ali Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke ob pisni privolitvi proizvajalcev," je še dodal.