STAznanost
Humanistika in družboslovje

V akademski skupnosti s peticijo proti vladnim posegom v šolstvo

Ljubljana, 1. februarja - V akademski skupnosti s peticijo protestirajo proti posegom vlade v visoko šolstvo in znanost. Opozarjajo, da gre za nerazumne poteze, s katerimi trenutna izvršna oblast spodjeda sisteme, ki so eden od zgodovinskih temeljev Republike Slovenije in da se je treba tovrstnim destruktivnim dejanjem upreti, so zapisali v peticiji, objavljeni na spletu.

Po mnenju podpisnikov peticije je vladna koalicija z določbami zakona o izvrševanju proračuna onemogočila zaposlovanje na raziskovalnih projektih in zaposlovanje mladih raziskovalcev celo v primerih, ko so bili projekti že pridobljeni in sredstva za zaposlitve že zagotovljena.

Opozarjajo še, da je vlada nepričakovano in v neskladju z dosedanjo prakso odložila potrditev razpisa za vpis v visokošolske zavode, "čeprav je bil tako kot vsa leta poprej usklajen s pristojnim ministrstvom". "To se je zgodilo tik pred že davno napovedanimi informativnimi dnevi," so zapisali in navedli, da se resorna ministrica Simona Kustec "tej nerazumljivi odločitvi, ki bi jo morala razumeti kot izraz nezaupanja, doslej ni zoperstavila".

"Podpisani nimamo enakih političnih prepričanj in se tudi v pogledih na prihodnost visokega šolstva in znanosti razlikujemo. Enotni pa smo v mnenju, da strankarska politika in zasebni interesi ne smejo ogroziti tistih temeljev, od katerih je odvisna prihodnost prebivalcev Republike Slovenije," so zapisali.

Pod peticijo so podpisani ljubljanska, mariborska in primorska univerza, nacionalni dijaška in študentska organizacija, Inštitut za novejšo zgodovino, Kemijski inštitut, Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije ter Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Prav tako so podpisniki Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije ter Visokošolski sindikat Slovenije.