STAznanost

Konzorcij za prenos tehnologij pomemben člen med znanostjo in gospodarstvom

Ljubljana, 14. februarja - Konzorcij za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo, ki deluje od leta 2017, je po dveh tretjinah delovanja pripomogel k sklenitvi razvojno-raziskovalnih pogodb s slovenskim gospodarstvom v višini 4,51 milijona evrov. Njegovi koordinatorji v prihodnje načrtujejo dodatno krepitev povezovanja in povečanje števila pogodb.

Konzorcij za prenos tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij v gospodarstvo deluje od leta 2017, koordinira ga Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) na Institutu Jožef Stefan (IJS). V njem sodelujejo pisarne za prenos tehnologij na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu, Kemijskem inštitutu, Kmetijskem inštitutu, Nacionalnem inštitutu za biologijo, Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem ter na IJS.

Od začetka delovanja konzorcija se je delo pisarn za prenos tehnologij v sodelujočih raziskovalnih organizacijah še dodatno okrepilo. "Tako akademska sfera kot gospodarstvo se zavedata pomena prenosa tehnologij," so za STA navedli v CTT.

Konzorcij je raziskovalcem in gospodarstvu v podporo pri vzpostavljanju novih povezav, pri določanju tehnoloških potreb podjetij, pri določanju ponudbe raziskovalcev, pri pravilni formulaciji medsebojnih odnosov v obliki ustreznih dogovorov oz. pogodb o sodelovanju in pri ščitenju intelektualne lastnine.

Do konca lanskega leta je konzorcij pripomogel k sklenitvi razvojno-raziskovalnih pogodb s slovenskim gospodarstvom v višini 4,51 milijona evrov ter k sklenitvi licenčnih pogodb z gospodarstvom v višini 837.000 evrov. Pripomogel je tudi k vzpostavitvi povezav z mnogimi podjetji v Sloveniji, ki so z javnimi raziskovalnimi organizacijami začela sodelovati v različnih raziskovalnih projektih.

Pisarne za prenos tehnologij, ki delujejo v okviru projekta, so prepoznane kot dobrodošel podporni člen. "Posamezna stran ga morda kdaj vidi tudi kot breme, saj težimo k urejenim odnosom znotraj javno-raziskovalnih organizacij ter med temi organizacijami in podjetij. Na splošno gledano pa se raziskovalci in podjetja vračajo k nam ter smo prepoznani kot kompetenten sogovornik in podporni partner," so izpostavili v CTT.

V zadnji tretjini delovanja želi konzorcij še povečati število doseženih razvojno-raziskovalnih pogodb. "Postati želimo še bolj kohezivni in povezovalni v smislu skupnih dogodkov," so navedli. Tudi za letos tako med drugim načrtujejo Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, ki je po njihovih besedah postala že uveljavljena platforma za srečevanje slovenskih in tujih strokovnjakov za prenos tehnologij ter raziskovalcev in podjetnikov ter za predstavitev podjetniških idej.

Ob tem pozivajo h krepitvi financiranja slovenske znanosti. Pri tem posebej izpostavljajo financiranje podjetij na srednjih ravneh tehnološke razvitosti, saj raziskave, povezane s tem segmentom, ne prejemajo zadostne podpore.