STAznanost

Objavljen razpis za Zoisove in Puhove nagrade in priznanja

Ljubljana, 5. februarja - Odbor za nagrade in priznanja za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti je objavil razpis za kandidature za prejemnike Zoisove in Puhove nagrade za življenjsko delo in za vrhunske dosežke ter Zoisovega in Puhovega priznanja, prav tako pa tudi priznanja ambasador znanosti v letu 2021. Rok za prijavo je 2. april do 12. ure.

Glede na razpis, objavljen danes v uradnem listu, Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Sloveniji. Podelijo jo posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.

Zoisovo nagrado za življenjsko delo podelijo raziskovalcu, ki je s svojim delom in izjemnim raziskovalnim opusom pomembno prispeval k razvoju znanosti na določenem področju in ki se je izjemno uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v slovenskem prostoru ali je pretežno deloval v Sloveniji. Za to nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki je dopolnil 65 let starosti.

Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke podelijo na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti, pri čemer pri ocenjevanju vlog upoštevajo dela, objavljena od vključno leta 2014 do vključno leta 2020. Prav tako se v tem obdobju objavljena dela upoštevajo tudi pri ocenjevanju vlog za Zoisovo priznanje.

Puhovo nagrado pa podeljujejo za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso.

Puhovo nagrado za življenjsko delo lahko prejme posameznik, ki se je s svojimi dosežki v celotnem življenjskem obdobju izjemno uveljavil in s tem prispeval h gospodarskemu oziroma družbenemu razvoju ter gospodarsko učinkoviti družbi v Sloveniji. Tako kot pri Zoisovi nagradi za življenjsko delo tudi tu kandidat ne sme biti mlajši kot 65 let.

Puhova nagrada za vrhunske dosežke je namenjena posameznikom ali skupini posameznikov, ki so se izjemno uveljavili s svojimi dosežki, ki imajo izjemen pomen za gospodarski oziroma družbeni razvoj posameznega področja, regije ali države. Nastati pa so morali v zadnjih sedmih letih.

Priznanje podeljujejo za pomembne dosežke na področju razvojne dejavnosti s področij naravoslovja, tehnike, ved o življenju, humanistike in družboslovja. Imeti morajo pomen za razvoj podjetja ali gospodarski oziroma družbeni razvoj krajevne skupnosti ali občine. Ocenjevali bodo dosežke, ki so nastali v zadnjih sedmih letih.

S priznanjem ambasador oziroma ambasadorka znanosti pa nagradijo posameznika za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini.

Omenjeni odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti v razpisu v skladu z zakonom o enakih možnostih moških in žensk spodbuja tudi uravnoteženo zastopanost spolov med nagrajenci, zato še posebej vabijo k predlaganju kandidatk. Odbor vsako leto podeli do 15 najvišjih državnih nagrad in priznanj.