STAznanost

Kustečeva ob dnevu žensk in deklet v znanosti poudarila njihovo vlogo na tem področju

Ljubljana, 11. februarja - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti izpostavila pomembno vlogo žensk na področju raziskav in razvoja ter se zavzela za spodbudno in vključujoče ter etično raziskovalno okolje, ki bo dosledno upoštevalo načela enakosti spolov v znanosti.

Kot je zapisano v ministričini poslanici, si v Sloveniji "prizadevamo ustvariti raziskovalno okolje, ki dosledno upošteva načela enakosti spolov v znanosti ter tako vzpodbuditi dekleta, da izkoristijo vse svoje potenciale".

Enakost spolov je tudi ena izmed prioritet nove dolgoročne strategije na področju raziskav in razvoja, ki jo ministrstvo pripravlja, saj se po njenih navedbah zavedajo, da je izkoristek vseh potencialov temelj za uspešno in inovativno soočanje z aktualnimi in tudi prihodnjimi globalnimi izzivi.

Z nizkim deležem raziskovalk, ki so za svoje delo nagrajene ali promovirane v visoke akademske nazive in na odločevalske pozicije v družbi, ohranjamo pristranske stereotipe, ki dekletom preprečujejo enak dostop do raziskovalnih karier, je še poudarila ministrica.

Letošnji mednarodni dan naslavlja temo znanstvenic v prvih vrstah boja proti covidu-19 in kot so zapisali na ministrstvu, je v tem času, ko se zdravstvena kriza prepleta z ekonomsko, za družbeno okrevanje prispevek znanosti ključen.

"Tega pa lahko dosežemo le tako, da izkoristimo prav vse razpoložljive talente. Vendar se je izkazalo, da je v tem obdobju produktivnost raziskovalk, v primerjavi z moškimi kolegi, padla. Na to kaže tudi podatek, da je v tem času število prispevkov avtoric, oddanih v znanstvene revije, padlo, medtem ko je število prispevkov, ki so jih oddali njihovi moški kolegi, celo zraslo," so zapisali na ministrstvu.

Zaradi posledic pandemije je še toliko bolj pomembno vztrajati na sistematičnem in dolgoročnem delu na področju enakosti spolov in nadaljevati z delom v podporo strukturnih in kulturnih sprememb, da tako zagotovimo enake možnosti za vse, so dodali.

V povezavi s tem na ministrstvu pozdravljajo pobudo Evropske komisije, da se z novim okvirnim programom za financiranje raziskav in razvoja uvede novo pravilo, ki določa, da bodo morale imeti javne institucije, ki se želijo prijaviti na razpise Obzorje Evropa, sprejet načrt za enakost spolov.

Resolucijo, s katero je bil vzpostavljen mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov leta 2015. Dan promovira udeležbo žensk in deklet v znanosti ter doseganje enakopravnih možnosti žensk znotraj znanstvene skupnosti.