STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 19. februarja - Med novostmi slovenskih založb so med drugim knjige Totalitarizem: Zgodovina razprave založbe Sophia, delo ABCČĆ migracij Založbe ZRC in knjiga Izvori: Kako je naš planet oblikoval človeško zgodovino založbe UMco. Pri Založbi /*cf je izšlo tudi delo Umetnost skozi teorijo: Historičnomaterialistične analize, pri Založbi FDV pa publikacija V senci digitalnih velikanov: Sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu.

Ljubljana.
Pri Založbi /*cf je izšlo delo umetnostnega zgodovinarja Rada Pantića Umetnost skozi teorijo: Historičnomaterialistične analize.
Foto: Založba /*cf

Ljubljana.
Pri založbi UMco je izšla knjiga britanskega astrobiologa Lewisa Dartnella Izvori: Kako je naš planet oblikoval človeško zgodovino.
Foto: UMco

Ljubljana.
Pri Založbi FDV je izšla publikacija V senci digitalnih velikanov: Sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu.
Foto: Založba FDV

Ljubljana.
Pri Založbi ZRC je izšlo knjiga Jerneja Mlekuža z naslovom ABCČĆ migracij.
Foto: Založba ZRC

Totalitarizem: Zgodovina razprave - problemska študija ena od najmočnejših kontroverz intelektualne zgodovine 20. stoletja

Delo italijanskega zgodovinarja Enza Traversa z univerze Cornell v ZDA predstavlja problemsko študijo o zgodovini, kontekstih, razpravah in razlagah totalitarizma, označevalca, ki je postal ena od najmočnejših kontroverz intelektualne zgodovine 20. stoletja. Kot so zapisali v založbi Sophia, ki je knjigo izdala, resolucija o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope (Evropski parlament, 2019) kaže, da razprava o totalitarizmu ni končana, zato je knjiga zelo aktualna - ozavešča nevralgično točko, izvor fašizma in nacizma, ki je v krizi kapitalizma in liberalnih institucij.

Rastko Močnik in Maja Breznik, ki je knjigo tudi prevedla, v spremni besedi med drugim poudarjata, da "knjiga prikazuje zgodovino formiranja področja, ki je globoko pogreznjeno v politične boje in s svojimi ideološkimi predpostavkami meče sence celo na raziskave, ki se mu poskušajo izmuzniti. Ta študija je za nameček prišla v času, ko vsepovsod nastajajo avtokratski protototalitarni režimi, zato je toliko pomembneje izostriti konceptualni aparat, s katerim jih bomo analizirali."

ABCČĆ migracij - branje o izseljenstvu in priseljenstvu

Delo ABCČĆ migracij Jerneja Mlekuža z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, ki je izšla pri Založbi ZRC, je posodobljena in izpopolnjena verzija abecednika, ki je prvič izšel leta 2011 pod naslovom ABC migracij. Kombinacija črk ABC namiguje na "abecednik", kar označuje "priročnik za začetno, osnovno spoznavanje določenega področja". Knjiga ABCČĆ migracij je zato po navedbah založbe primerna tudi za mlade oz. za vse, ki se želijo prepustiti branju o izseljenstvu in priseljenstvu, pojavih, ki sta vedno dvosmerna. Knjigo je oblikovala večkrat nagrajena oblikovalka Tanja Radež, za izbor bogate slikovnega gradiv, pa je poskrbel avtor sam.

Kot so zapisali v v spletnem časopisu ZRC SAZU, se v knjigi ABCČĆ seznanimo z vsem glavnimi migracijskimi gibanji, ki so oblikovali slovensko družbo, pa tudi z izseljenskimi valovi Slovencev, ki so v zgodovini pljuskali na druge celine in v druge države. "Ena od odlik te knjige je, da ne izpusti niti zelo sodobnih pojavov migracij - dotakne se denimo množičnega vračanja domov v času prvega zaprtja zaradi pandemije spomladi 2020 - vse skupaj pa vzporeja in postavlja ob bok sodobnim (pop)kulturnim fenomenom ali kar umetniškim delom."

Izvori: Kako je naš planet oblikoval človeško zgodovino - zgodba o naših začetkih

Britanski astrobiolog Lewis Dartnell s knjigo Izvori, ki je v slovenskem prevodu izšla pri založbi UMco, nazorno in pregledno izpisuje zgodbo o naših začetkih, o tem, s čim je razpolagal človek, ko je začel graditi svojo civilizacijo, pa naj bo to železova ruda ali pa izvori pitne vod, so zapisali pri založbi. "S tem pristopom na unikaten način povezuje znanost in zgodovino, z njim pa njen potek vidimo kot širok nabor povezav, ki so (bili) podlaga za sodobni svet, ob tem pa nam avtor podaja tudi orodje, kako reševati izzive prihodnosti. Od kultiviranja prvih poljščin do ustanavljanja modernih držav nam knjiga Izvori pokaže mogočen vpliv planeta Zemlje na človeško civilizacijo, s čimer je enkratna sintetična študija o vplivanju okolja na človeka in njegov razvoj."

Umetnost skozi teorijo: Historičnomaterialistične analize - izvirna materialistična teorija umetnosti

Umetnostni zgodovinar Rade Pantić v knjigi Umetnost skozi teorijo: Historičnomaterialistične analize, spisani prav po naročilu Založbe /*cf, razvija izvirno materialistično teorijo umetnosti, ki izhaja iz marksistične tradicije, a je do nje kritična in upošteva specialistične doneske umetnostne zgodovine (Marin, Damich), umetnostne kritike, historiografije (Vernant, Veyne) in sociologije kulture (Bourdieu). Kot so zapisali v založbi, se mu posreči, da z izjemno teoretsko erudicijo povezuje v enotno teorijo imanentne analize umetnin, njihove kompleksne odnose z ideološkim kontekstom in strukturno delovanje kulture in umetnosti v raznih zgodovinskih formacijah.

V senci digitalnih velikanov. Sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu - o odzivu novinarjev in medijev na proces digitalizacije

Publikacija V senci digitalnih velikanov: sodobni trendi v slovenskem digitalnem novinarstvu, ki je izšla pri Založbi FDV, preizprašuje komunikacijski potencial interneta in vlogo novih tehnologij v družbenem komuniciranju. Pri tem se osredotoča na vprašanje, kako se v času prevlade digitalnih komunikacijskih tehnologij spreminjata narava novinarskega dela in zmožnost novinarstva, da izpolnjuje svojo normativno družbeno vlogo. Analizira tudi aktualne probleme slovenskega novinarstva, ki so plod političnih in ekonomskih pritiskov na eni ter prelomnih tehnoloških sprememb na drugi strani, so zapisali pri založbi.

Publikacija je namenjena tako znanstveni skupnosti kot samim novinarjem ter nenazadnje vsem tistim, ki jih zanimajo daljnosežne in radikalne spremembe, ki smo jim zadnja leta priča na področju družbenega komuniciranja, so še zapisali. Knjiga je na voljo v elektronski obliki na povezavi https://bit.ly/3qgibCD

Podrobnejši pregled novih znanstvenih publikacij je na voljo na povezavi http://znanost.sta.si/knjige/