STAznanost

Raziskovalci Univerze na Primorskem in InnoRenew CoE pridobili štiri štipendije Marie Sklodowska Curie

Koper, 13. februarja - Raziskovalci Univerze na Primorskem in inštituta InnoRenew CoE so uspešno pridobili štiri projekte na razpisu MSCA - Marie Sklodowska Curie Action za individualne štipendije iz stebra odličnosti v programu Obzorje 2020. Razpis je namenjen raziskovalkam in raziskovalcem vseh znanstvenih disciplin za daljšo mobilnost med državami EU in izven.

Med enajstimi projekti, ki so jih pridobile slovenske raziskovalne ustanove, je enega in doslej prvega na Univerzi na Primorskem, pridobila izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, tri pa so pridobili raziskovalci InnoRenew, so sporočili z Univerze na Primorskem.

Kakšne pravice bodo imele prihodnje generacije do dostopa do naravnih virov lahko raziskujemo tudi na podlagi izkušenj prejšnjih generacij. Tako bo v okviru projekta z akronimom OCHER dr. Giulia Beltrametti pod mentorstvom arheologinje in etnologinje izr. prof. dr. Katje Hrobat Virloget raziskovala in se usposabljala pri antropoloških vidikih upravljanja srenjske zemlje, pod mentorstvom pravne zgodovinarke prof. dr. Sarah Vanuxem z Université Côte d'Azur (UCA) iz Nice v Franciji pa bo obravnavala pravno-zgodovinske vidike.

Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, katerega soustanoviteljica je Univerza na Primorskem, pa bo dr. Oihana Gordobil iz raziskovalne skupine Modifikacija lesa pod mentorstvom doc. dr. Anne Sandak delala na projektu Zelena sinteza trajnostne večnamenske biosestavine za nego kože. Dr. Esakkiammal Sudha iz raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov se bo ukvarjala z uporabo modificiranih nanodelcev lignina za kompozitne embalaže na biološki osnovi pod mentorstvom izr. prof. dr. Dava Devallanca.

Mentorica projekta Izračunavanje tokov ogljika v gozdno lesni industriji - doseganje maksimalnih potencialov zmanjševanja emisij z lesnimi izdelki v Sloveniji prof. dr. Andreja Kutnar pa bo sodelovala z dr. Giacomom Grassijem iz Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije in doc. dr. Primožem Simončičem z Gozdarskega inštituta Slovenije.