STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Ob Darwinovem dnevu opozorilo o pomanjkanje biologije v slovenskem šolstvu

Ljubljana, 17. februarja - Ljubitelji biologije vsako leto 12. februarja praznujejo mednarodni Darwinov dan, s katerim se obeležuje rojstni dan naravoslovca Charlesa Darwina, ki se je rodil 12. februarja 1809. Osrednji slovenski dogodek je bila današnja poslanica biologa Petra Trontlja, ki je izpostavil pomen biologije ter opozoril na krčenje biologije v slovenskem šolstvu.

Praznovanje mednarodnega Darwinovega dne poteka po vsem svetu v mesecu februarju, tudi letos se je praznovanju pridružila Slovenija. Osrednji dogodek je danes potekal prek spleta v organizaciji Društva biologov Slovenije.

Biolog Peter Trontelj z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je v poslanici opozoril na regresivno evolucijo biologije v slovenskem šolstvu. Pretekle šolske reforme so namreč vedno krčile ure biologije, največ pred skoraj dvema desetletjema ob uvedbi devetletke, je opozoril.

Po mnenju Trontlja je šolanje po obstoječih programih našo družbo le delno pripravilo na probleme sodobnega časa. "Zatekanje v alternativno resničnost, zanikanje nevarnosti virusnih okužb in nezaupanje v rešitve biomedicinske znanosti so močno izražena v mladi populaciji," je menil.

Biološko šibko pismena družba se po njegovem mnenju hitro pusti prepričati, "da je vredno žrtvovati najdragocenejše preostanke naše ohranjene narave za proizvodnjo dodatne električne energije iz tako imenovanih zelenih virov". Prepotrebni ukrepi pa so lahko uspešni samo tedaj, ko jih posameznik sprejme na podlagi lastnega razumevanja. Za takšno razumevanje pa je potrebna ustrezna izobrazba, je izpostavil Trontelj.

Poudaril je, da je potreba po biologiji danes vse večja. Spraševal se je še, ali je v prihodnje možen radikalen premik k učnim programom, "v katerih se bodo tradicionalne vsebine dopolnjevale in nadgrajevale z znanjem o življenju na Zemlji, o biologiji, o tistem, kar nam kot človeštvu grozi spolzeti iz rok".

Poslanici je sledila razprava, v kateri je Trontelj odgovarjal na vprašanja in komentarje na temo predavanja Evolucija za vsak dan, ki je nastalo v okviru praznovanja letošnjega mednarodnega dne ter je dostopno na spletni strani Društva biologov Slovenije.

Darwin je bil eden izmed največjih naravoslovcev vseh časov. Razvil in predstavil je teorijo, ki predpostavlja, da so se vsa živa bitja razvila iz skupnega prednika, na osnovi opažanj in poskusov pa je dognal tudi mehanizem teh sprememb - naravni izbor. Njegovo teorijo so kasneje razširili in dopolnili z novimi odkritji in teorija evolucije, katere začetnik je bil Darwin, danes tvori enega od temeljev sodobne biologije.

Kot so zapisali v Društvu biologov Slovenije, je namen praznovanja Darwinovega dne spodbuditi ljudi po vsem svetu, zlasti mlade, h kritičnemu presojanju, razkrivanju resnice, radovednosti ter razmišljanju o pomenu intelektualne pokončnosti, osebnostne integritete, poguma in načelnosti. Vse te lastnosti so odlikovale Darwina in ga vodile na velikem intelektualnem potovanju ob odkrivanju zakonitosti evolucije, so zapisali v sporočilu za javnost.