STAznanost
Humanistika in družboslovje

Avstrijsko-slovenski projekt s poenotenimi opozorili zmanjšuje tveganje pred snežnimi plazovi

Ljubljana, 21. februarja - Avstrijski in slovenski partnerji v okviru projekta CROSSRISK razvijajo enotne, večjezične opozorilne sisteme pred snežnimi plazovi na avstrijsko-slovenskem čezmejnem območju. Cilj projekta je zmanjšati tveganja, povezana z dežjem in snegom na obmejnem območju. Eden od rezultatov projekta so tudi skupna opozorila pred nevarnostjo snežnih plazov.

Ljubljana.
V okviru projekta Crossrisk projektni partnerji drugim razvijajo enotne, večjezične opozorilne sisteme.
Snežna obtežba.
Foto: Crossrisk

Ljubljana.
V okviru projekta Crossrisk projektni partnerji drugim razvijajo enotne, večjezične opozorilne sisteme.
Nova aplikacija za izmenjavo podatkov s terena.
Foto: Crossrisk

Ljubljana.
V okviru projekta Crossrisk projektni partnerji drugim razvijajo enotne, večjezične opozorilne sisteme.
Novo orodje za načrtovanje smučarskih tur.
Foto: Crossrisk

Kot so sporočili iz projekta, doslej za čezmejno območje ni bilo enotnih napovedi ali opozoril, čeprav v južnih delih Avstrije in v Sloveniji velike količine dežja in snega vedno znova povzročajo škodo in ogrožajo ljudi. Cilj projekta je zato razviti skupne, večjezične opozorilne sisteme pred snežnimi plazovi na obmejnem območju in izobraževalne koncepte.

"Na ta način bomo izboljšali varnost prebivalstva in infrastrukture v regiji, boljše informacije za varnejše gibanje turnih smučarjev pa bodo v pomoč tudi turizmu. Poleg tega se bo bistveno izboljšal pretok informacij med ustreznimi institucijami v obeh državah," je povedal Arno Studeregger z avstrijskega Zveznega urada za meteorologijo in geodinamiko, vodilnega partnerja projekta.

Slovenski partnerji projekta, ki poteka od junija 2018 do avgusta 2021, so Agencija Republike Slovenije za okolje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Univerza v Mariboru, iz Avstrije pa sodelujejo še avstrijski deželi Štajerska in Koroška, FH Joanneum.

Eden od rezultatov projekta je tudi skupen plazovni bilten oziroma skupna opozorila pred nevarnostjo snežnih plazov, ki so od letošnje zime na voljo na novi spletni strani http://www.crossrisk.eu/sl/.

Bilten je po besedah Studereggerja dober primer, kako pomembno je, da standardiziramo opozorila. "Območje Zelenice sta doslej ocenjevali tako slovenska kot avstrijska stran, kar je v nekaterih primerih privedlo do nasprotujočih si sporočil. Razlike v podajanju in morebitni razkoraki med informacijami plazovnih biltenov so lahko ovirali uporabnike pri sprejemanju ustreznih in varnih odločitev."

Novost projekta je tudi orodje za načrtovanje turnih smukov prek meja na območju avstrijske Štajerske in Koroške ter Slovenije, ki je na voljo na spletni strani snowmaps.org/si/. Uporabniki lahko s pomočjo novega orodja načrtujejo ture, si ogledajo aktualne podatke z vremenskih postaj, modelske vremenske napovedi in trenutne razmere ter načrtovano turo naložijo na svojo GPS-napravo.

V sodelovanju z norveško državno plazovno službo pa so v okviru projekta vzpostavili tudi spletno in mobilno aplikacijo za vnašanje in deljenje opažanj s terena, ki opisujejo stanje snežne odeje in voda razmere. Pri snežni odeji lahko uporabnik vnese in deli opažene znake nevarnosti, stanje snega, plazov ali pa samo posreduje aktualne fotografije. Aplikacija je namenjena tako splošnim uporabnikom kot službam, ki skrbijo za izdajanje opozoril o nevarnosti; na voljo sta spletna in mobilna različica.

Dodatni vremenski produkti in izboljšane informacije o snegu ter plazovih so sicer le del projektnih aktivnosti. Druge aktivnosti v okviru projekta se osredotočajo tudi na izboljšane hidrološke napovedi in poplavna opozorila v porečju reke Mure ter na podporo za dolgoročno načrtovanje ob upoštevanju različnih podnebnih scenarijev in tveganj zaradi podnebnih sprememb, so še sporočili iz projekta.