STAznanost
Humanistika in družboslovje

Komisija za enake možnosti obsodila spolno nadlegovanje v visokošolskih organizacijah

Ljubljana, 19. februarja - Ministrstvo za izobraževanje je na pobudo komisije za enake možnosti na področju znanosti v komisiji nadomestilo Igorja Pribca, ki je osumljen spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, z Vesno Leskošek s ljubljanske fakultete za socialno delo. Ob tem so v komisiji obsodili vsakršno spolno nadlegovanje in nasilje v visokošolskih organizacijah.

Poudarili so, da se komisija zavzema za enakost spolov na področju znanosti oziroma za enakopravno obravnavo in enake možnosti za vse sodelujoče v visokošolskem izobraževanju in znanstveno-raziskovalnem procesu. Ostro obsojajo vsakršno zlorabo moči v obliki spolnega nadlegovanja in nasilja in podpirajo ničelno toleranco do tovrstnih dejanj in njihovih storilcev oziroma storilk, so zapisali v sporočilu za javnost.

Komisija pozdravlja, da se je o problematiki spolnega nadlegovanja v visokošolskih organizacijah začelo govoriti tudi v Sloveniji. "Dosedanja tišina je bila namreč znak, da si žrtve o tem ne upajo spregovoriti in da to področje ni urejeno," so zapisali. Nujna je široka razprava v akademskem prostoru o primerih spolnega nadlegovanja, drugih zlorabah moči in neetičnih ravnanjih. "Probleme je treba odločno nasloviti, vpeljati sistemske rešitve in jih udejanjiti v praksi," so sporočili.

Pozdravljajo predloge za vzpostavitev pravnih podlag in postopkov. A opozarjajo, da je to le prvi korak. Institucijam predlagajo, da analizirajo lastne primere in ne le tuje dobre prakse. Lastni primeri slabe prakse so zelo poučno gradivo, analiza pa je v veliko pomoč pri tem, da se napake v bodoče ne bodo ponavljale, so zapisali.

Komisija je pozvala ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in javno agencijo za raziskovalno dejavnost, da za raziskovanje problematike spolnega nadlegovanja in nasilja v akademskem prostoru, ustreznega sankcioniranja tovrstnega obnašanja in ščitenja prijaviteljev namenijo ustrezna sredstva.

Rektorsko konferenco in koordinacijo samostojnih raziskovalnih inštitutov pa so pozvali, da za vse študente in zaposlene organizirajo izobraževanje o spolnem nadlegovanju in seksizmu ter pripravijo ustrezne sistemske rešitve za odkrivanje teh dejanj in njihovo ustrezno obravnavo, sankcioniranje storilcev ter zaščito in podporo žrtvam.

Komisija bo 4. marca pripravila posvet, na katerem bodo obravnavali etiko in integriteto v znanosti. Med drugim bodo razpravljali o kršenju pravil in vrednot znanosti ter tudi o zlorabi moči v oblikah spolnega nadlegovanja in spolnega nasilja. 5. marca pa pripravljajo posvet o nagrajevanju in kariernem napredovanju raziskovalk. Izpostavljena bo problematika prezrtih raziskovalk pri kandidiranju za napredovanja, vodstvene in akademske pozicije ter državne nagrade.

Komisija za enake možnosti na področju znanosti je strokovno telo, ki ministrstvu svetuje pri dejavnostih na področju zagotavljanja enakih možnosti v znanosti.

Ministrstvo je sicer v komisijo v ponedeljek imenovalo tudi novo predstavnico ministrstva, na to mesto je bila imenovana Duša Marjetič.