STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Univerza v Novi Gorici na razpisu Marie Sklodowska-Curie pridobila financiranje dveh projektov

Nova Gorica, 23. februarja - Univerza v Novi Gorici je na razpisu mehanizma Marie Sklodowska-Curie v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 pridobila financiranje dveh projektov, in sicer je individualno štipendijo pridobila dr. Katja Džepina iz Centra za raziskave atmosfere, raziskovalka v Laboratoriju za raziskave materialov dr. Tina Škorjanc pa širitveno štipendijo.

Dr. Katja Džepina bo raziskovala onesnaženje zraka v najbolj onesnaženi prestolnici v Evropi, v Sarajevu. Kot so zapisali na univerzi, bo pri svojem delu uporabila napredne metode določanja virov onesnaženja zraka in kvantifikacije parametrov, ki opišejo vplive na zdravje, te pa bo poskusila pripisati virom onesnaženja.

Raziskovalki dr. Tina Škorjanc bo širitvena štipendija zagotovila dvoletno financiranje za delovanje na projektu, katerega cilj je razvoj novih senzorjev za biološke agence. Projekt bo združil znanje raziskovalke s področja kovalentnih polimernih materialov in znanje gostiteljskega laboratorija s področja razvoja senzorja.

Skupaj bodo dizajnirali nove fluorescenčne kovalentne organske okvirje, jih v celoti karakterizirali in jih preizkusili kot možne senzorje za fosfolipidne membrane in druge biološke molekule.