STAznanost

Projekt NI4OS-Europe s prvimi integriranimi viri na svoji platformi

Ljubljana, 23. februarja - Projekt evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 z naslovom NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) je v svoj katalog digitalnih storitev vključil 19 novih infrastrukturnih in tematskih storitev ter repozitorijev, s čimer je znanstveno skupnost pripeljal korak bliže k viziji oblaka odprte znanosti in odprtih inovacij, so sporočili slovenski partnerji projekta.

Viri, ki jih zagotavlja katalog digitalnih storitev NI4OS-Europe, bodo vključeni v portfelj Evropskega oblaka odprte znanosti, ta pa bo milijonom znanstvenikov po svetu omogočal dostop, shranjevanje, upravljanje, analizo, izmenjavo in ponovno uporabo raziskovalnih podatkov.

NI4OS-Europe je eden ključnih projektov, ki prispevajo k razvoju Evropskega oblaka odprte znanosti. Gre za integrirano, interoperabilno digitalno okolje, katerega cilj je znanstvenim skupnostim zagotoviti nemoten dostop do e-infrastruktur, storitev in podatkov, s tem pa čezmejno in interdisciplinarno sodelovanje.

Slovenska partnerja v projektu NI4OS-Europe sta Univerzitetna knjižnica Maribor in Arnes. V skladu s projektom pripravljata Slovensko skupnost odprte znanosti, ki bo nudila spletno središče za vse deležnike odprte znanosti v Sloveniji, ter podporo pri vključevanju slovenskih storitev in njihovih ponudnikov v Evropski oblak odprte znanosti.